Zapraszamy do udziału w konkursie „Zwiad po Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym”. Termin trwania konkursu: od 1 czerwca do 30 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011 r.

Uczestnicy konkursu podzieleni są na następujące kategorie: 

I kategoria – dzieci i młodzież gimnazjalna; 

II kategoria – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci; 

III kategoria – osoby dorosłe, 

IV kategoria – zespoły reprezentujące np. rodzinę, klasę szkolną, organizacje społeczne (np. PTTK, ZHP, LOP) 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w „Dzienniku podróży” który można pobrać w:

  • Biurze GWPK, Kowal, ul Zamkowa 11;
  • Kujawskim Oddziale PTTK we Włocławku, ul. Słowackiego 1A 
  • Włocławskiej Informacji Turystycznej we Włocławku, ul. Warszawska 11/13 
  • Oddziale PTTK w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 17A 
  • Oddziale Miejskim PTTK w Płocku, ul. Tumska 4
  • Centrum Informacji Turystycznej w Płocku, Stary Rynek 8 

Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody w postaci sprzętu turystycznego.

Konkurs dofinansowany jest przez:

Logotyp Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w WarszawieLogotyp Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu