konferencja Zachowanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych

 W dniach 7-8 października 2014 r. w Agrofarmie Gołaszewo odbywała się ogólnopolska konferencja pn. „Zachowanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych na terenie Parków Krajobrazowych – szanse i problemy” połączona z obchodami 35 rocznicy utworzenia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Dzień pierwszy konferencji rozpoczął się uroczystymi obchodami 35 rocznicy utworzenia Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego, połączonymi z wręczeniem statuetek oraz dyplomów osobą zasłużonym oraz zaangażowanym w działalność GWPK. Następnie odbyła się sesja referatowa w następujących tematach:


• mgr Marek Kajs – „Procedowane zmiany prawne w zakresie funkcjonowania parków krajobrazowych”
• mgr Marek Broda – „Rola dyrektorów i Służb Parków Krajobrazowych w praktycznej ochronie krajobrazu i przyrody w parkach krajobrazowych w Polsce”
• dr Wiesław Cyzman – „Wpływ uwarunkowań przyrodniczych i działalności człowieka na różnorodność biologiczną GWPK”
• dr Jarosław Pająkowski – „Budowanie marki miejsca na przykładzie Doliny Dolnej Wisły”
• dr Piotr Wypych – „Rewitalizacja i odtworzenie małej architektury sakralnej i miejsc pamięci narodów na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w latach 2000 – 2014”
• mgr Dorota Kalinowska – „Obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w badaniach”. W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa pn. „ Bioróżnorodność na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jej ochrona”.