Wydarzenia i informacje

Zajęcia edukacyjne w Brześciu Kujawskim   W dniu 8 grudnia 2017 r. Patrycja Modrzejewska, edukator pracujący przy GWPK, udała się z wizytą do Brześcia Kujawskiego, w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Zajęcia na temat "Przygotowań zwierząt do zimy" przeprowadzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Przedszkolu Publicznym nr 1. Zarówno starsze, jak i młodsze dzieci dowiedziały się ciekawostek na temat niektórych mieszkańców lasów oraz ich przygotowań do zimy. Następnie, według instrukcji, samodzielnie przygotowały karmniki dla ptaków z wytłoczek po jajkach, kubeczków oraz szyszek.

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Więsławicach

W dniu 7 grudnia 2017 r. edukator pracujący przy GWPK, udał się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Więsławicach, w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Tematem zajęć były "Przygotowania zwierząt do zimy". Dzieci zapoznały się z wyglądem różnych zwierząt i ptaków występujących w Polsce, dowiedziały się kto zapada w hibernację, kto zmienia futro, a kto odlatuje na zimę do ciepłych krajów. Po ułożeniu dużych puzzli-gigantów samodzielnie przygotowały karmniki z wytłoczek po jajkach oraz z szyszek.

zajęcia edukacyjne  w Szkole Podstawowej w Grabkowie

W dniu 4 grudnia 2017 r. Patrycja Modrzejewska, edukator pracujący przy GWPK, udała się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Grabkowie, w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Tematem zajęć były "Przygotowania zwierząt do zimy". Uczniowie dowiedzieli się, kto zapada w hibernację, kto zmienia futro, a kto odlatuje na zimę do ciepłych krajów. Dzieci mogły ułożyć puzzle przestawiające mieszkańców polskich lasów, obejrzeć film dotyczący dokarmiania zwierząt leśnych, a na koniec samodzielnie stworzyć mini-karmniki dla ptaków z szyszek.

zajęcie w Przedszkolu Publicznym nr 32 we Włocławku

W dniu 30 listopada 2017 roku Patrycja Modrzejewska, edukator pracujący przy GWPK, udała się z wizytą do Przedszkola Publicznego nr 32 "Jaś i Małgosia" z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku. Tematem zajęć były "Przygotowania zwierząt do zimy". Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób spędzają zimę mieszkańcy polskich lasów: kto zapada w sen zimowy, a kto gromadzi zapasy. Dzieci rozpoznały wiele ptaków, zarówno odlatujących, jak i zostających z nami na zimę. Na koniec młodzi odkrywcy obejrzeli film przyrodniczy o dokarmianiu zwierząt oraz samodzielnie wykonali kule tłuszczowe dla ptaków

bocian zabrany do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Rankiem 29 listopada Piotr Twardowski, pracownik Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, otrzymał telefoniczne zgłoszenie o błąkającym się wokół gospodarstwa boćku.

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie podczas zajęć edukacyjnych

W dniu 29 listopada 2017 r. Pracownię Dydaktyczną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. Ponieważ zajęcia dotyczyły pogody, dzieci zapoznały się z jej składnikami i sposobami ich pomiaru. Mogły samodzielnie posłużyć się przyrządami meteorologicznymi, w pracowni zobaczyć model obiegu wody w przyrodzie, a w ogrodzie sprawdzić, jak wyposażone są klatki meteorologiczne, jak wygląda wiatrometr i deszczomierz.

zajęcia warsztatowe dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

W dniach 22 i 29 listopada odbyły się w pracowni dydaktycznej GWPK zajęcia warsztatowe dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Uczniowie zapoznali się z kilkoma informacjami na temat polskich gleb oraz wody, jej obiegu i znaczenia. Następnie mogli samodzielnie przeprowadzić analizy składu wody i różnych rodzajów gleb, a także obejrzeć pod mikroskopem stworzenia, które żyją w tych środowiskach.  

zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie

W dniu 4 października 2017 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie. W trakcie zajęć odwiedzający zapoznali się z informacjami na temat Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, obejrzeli film w 3D „Tajemnice przyrody GWPK” i zwiedzili ogród dydaktyczny „Rycykowy Zakątek". Wyjątkową pomocą w tym spotkaniu były nagrania mp4 opowiadające o kilku atrakcjach w ogrodzie.

zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

W dniu 15 listopada 2017 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Dzieci obejrzały film "Tajemnice przyrody GWPK", wzięły udział w zajęciach z mikroskopowania na temat owadów, a na koniec zwiedziły ogród Rycykowy Zakątek.

W dniach 8-9 listopada 2017 nastąpił wybór zwycięskich prac w konkursach organizowanych przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Poniżej przedstawiamy listę laureatów.

„Ustala się dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota). W związku z powyższym w dniu 10.11.2017 r.  Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu będzie nieczynny.

konkurs plastyczny skarby parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego

W dniu 30 października 2017 r. w Bydgoszczy miał miejsce finał konkursu plastycznego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pn. „Skarby parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego”. Była to już VI edycja konkursu - pierwsza, w której tematem były parki krajobrazowe województwa. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Nadesłane prace pokazują piękno przyrody. Są również wyrazem zaangażowania dzieci i młodzieży szkolnej w obserwację świata roślin i zwierząt.

szkolenie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie

W dniach 26 i 27 października 2017 r. odbyło się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie szkolenie dla "zielonych edukatorów".

Z ramienia GWPK "szkolili się" Patrycja Modrzejewska - "zielony edukator" w projekcie "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" oraz Pan Leszek Urbankiewicz - pracownik Parku.

Seminarium Wpływ Jeziora Włocławskiego na obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 24 października 2017 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyło się seminarium pn. "Wpływ Jeziora Włocławskiego na obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Zarówno tematyka seminarium jak i znakomici referenci przyciągnęli licznych słuchaczy. Wśród gości pojawiły się osoby z innych parków krajobrazowych województwa, przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, czy delegacje z pobliskich szkół.

święto Dzień Krajobrazu

W dniu 20 października świętowaliśmy Dzień Krajobrazu. W roku 2017 tematem przewodnim święta była "nauka o krajobrazie". Z tej okazji w pracowni edukacyjnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyła się prelekcja i warsztaty na temat "Co to jest krajobraz?" prowadzone przez p. Patrycję Modrzejewską. Na zajęciach pojawiła się grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kowalu. Dzieci czynnie brały udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania. Dziękujemy za wizytę!

zajęcia z dziećmi z Przedszkola Miejskiego w Kowalu oraz z Przedszkola nr 32 we Włocławku

W dniach od 16 do 19 października 2017 r. Pracownię Dydaktyczną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odwiedziły grupy dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kowalu oraz z Przedszkola nr 32 we Włocławku. Dzieci chętnie oglądały film "Tajemnice przyrody GWPK" oraz brały udział w zabawach edukacyjnych w ogrodzie przy pracowni.

Mimo młodego wieku, uczestnicy zajęć zaskoczyli prowadzących wiedzą, jaką posiadali.

zajęcia edukacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baruchowie

W dniu 18 października 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baruchowie jedna z pracownic GWPK, Pani Joanna Seklecka-Tarka, przeprowadziła zajęcia na temat pszczół. Jako właścicielka pasieki, Pani Joasia posiada bogatą wiedzę na temat pszczół. W przystępny sposób, z pomocą rekwizytów, przedstawiła młodzieży informacje na temat tych ciekawych stworzeń, zagrożeń, jakie na nie czyhają oraz pracy pszczelarza.  Zapraszamy do obejrzenia galerii z zajęć na stronie Szkoły

uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Galileo nr 1 w Nakonowie

W dniu 10 października 2017 r. Pracownię Dydaktyczną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odwiedzili uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Galileo nr 1 w Nakonowie. W trakcie zajęć odwiedzający zapoznali się z informacjami na temat Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego poprzez makietę interaktywną, obejrzeli film w 3D „Tajemnice przyrody GWPK” i zwiedzili ogród dydaktyczny „Rycykowy Zakątek”. Mimo niesprzyjającej aury uczniowie chętnie korzystali ze wszystkich urządzeń w "Zakątku", wykazali się dużą wiedza oraz dobrym zmysłem obserwacji, m.in. wyszukując bezkręgowce glebowe

20 października Dzień Krajobrazu 2017

Człowiek jest nierozerwalnie związany z przestrzenią, w której obcuje i którą zamieszkuje. Otoczenie wpływa na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, tworzenie się i utrzymywanie więzi społecznych, inspiruje i motywuje nas do działania. To sprawia, że każdy chciałby mieszkać w miejscu o pięknym i harmonijnym krajobrazie. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas współtworzy swoje otoczenie i ma na nie realny wpływ. Polska, ratyfikując w 2004 r. Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., zobowiązała się do stosowania jej przepisów. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Zgodnie z zapisami Konwencji krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.

Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego zaprasza na seminarium "Wpływ Jeziora Włocławskiego na obszar Gostyninsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego", które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. (wtorek) w Pracowni Edukacyjnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Kołłątaja 24.