W ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2019 Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy realizuje następujące działania:

1. „Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 20.000,00 zł – umowa dotacji nr DT19004/EE-zaj. jednodn. z dnia 24.05.2019 r.

Wydatkowano: 19.899,00 zł

2. „Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – całkowity koszt – 19.724,80 zł, – umowa dotacji nr DT19026/EE-pd z dnia 04.07.2019 r., zadanie finansowane z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 15.779,84 zł;
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – środki własne 3.944,96 zł

Wydatkowano:

  • WFOŚiGW Toruń 15.779,84 zł
  • UM WK-P Toruń 3.944,96 zł

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego