W ramach programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy realizuje działanie pn. „Rehabilitacja ptaków chronionych”.

Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 5.740,00 zł – umowa dotacji nr DT19028/OP-g z dnia 11.07.2019 r.

Wydatkowano: 4.255,00 zł

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu