Historyczne szlaki komunikacyjne

Trakty drogowe:

  • Szlak Łokietka,
  • Włocławek - Kowal
  • Szlak Handlowy do Gostynina
  • Szlak I Armii Wojska Polskiego

Szlak Włocławek – Kowal – Lubień Kujawski – Krośniewice

Szlak Handlowy łączący Włocławek z traktem Warszawsko-Kaliskim

Szlak Kowal – Nowy Duninów

Szlak Handlowy Nowy Duninów – Brzezinna Góra – Goreń Duży – Kowal. Prastary szlak handlowy zwany Szlakiem Piastowskim (Szlakiem Duninowskim)