Historyczne szlaki komunikacyjne

Trakty drogowe:

  • Szlak Łokietka,
  • Włocławek - Kowal
  • Szlak Handlowy do Gostynina
  • Szlak I Armii Wojska Polskiego

Włocławek – Kowal – Lubień Kujawski – Krośniewice

  • Szlak Handlowy łączący Włocławek z traktem Warszawsko-Kaliskim

Kowal – Nowy Duninów

  •  Szlak Handlowy Nowy Duninów – Brzezinna Góra – Goreń Duży – Kowal – prastary szlak handlowy zwany Szlakiem Piastowskim (Szlakiem Duninowskim)