Stare chaty na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Stare chaty

Na terenie Parku i jego otuliny istnieją liczne obiekty zabytkowe.

Obiekty zabytkowe w województwie kujawsko–pomorskim: 

Modzerowo (gm. Włocławek)

 • kaplica ewangelicko-augsburska z 1934 r.
 • stanowiska archeologiczne

Wójtowskie (gm. Włocławek)

 • dom drewniany z 1917 r.
 • dom drewniany z połowy XIX w.

Wistka Królewska (gm. Włocławek)

 • zespół parkowo-dworski z połowy XIX w. wpisany do rejestru zabytków pod nr 282/A dnia 22.04.1991 r.
 • stanowiska archeologiczne

Ładne-Mursk (gm. Włocławek)

 • budynek dawnej szkoły i zboru ewangelicko-augsburskiego z 1896 r.
 • cmentarz ewangelicko-augsburski z 1900/1920 r.
 • stanowiska archeologiczne

Smólnik (gm. Włocławek)

 • zespół szkoły podstawowej z 1929 r.
 • stanowiska archeologiczne

Józefowo (gm. Włocławek)

 • młyn wodny, obiekt elektryczny,mur.,1925 r., przebudowany po 1945 r.
 • kaszarnia,1936 r.

Przerytka (gm. Włocławek)

 • dom drewniany nr 17 z 1918 roku.
 • stanowisko archeologiczne

Dąb Polski (gm. Włocławek)

 • zagroda nr 6 z XIX w.
 • dom drewniany z ok 1819 r.
 • stanowiska archeologiczne

Skoki Duże (gm. Włocławek) – zespół ruralistyczny

 • zagroda nr 4 z ok. 1850 r.wpisana do rejestru zabytków pod n 144/A dnia 14.08.1984 r.
 • dom drewniany nr 3 z XIX w.
 • dom nr 5, gliniany z ok. 1860 r.
 • stanowiska archeologiczne

Dębniaki (gm. Kowal)

 • cmentarz ewangelicko-augsburski z początku XIX w. (nieczynny)
 • chałupa drewniana z końca XIX w.

Rakutowo (gm. Kowal)

 • spichlerz drewniany z 1880r. z zagrody nr 69 oraz także drewniany spichlerz z wozownią z ok. 1893r. z zagrody nr 56.
 • młyn z ok. 1920 r.
 • cmentarz ewangelicko-augsburski z końca XIX w. (nieczynny)
 • 3 zagrody (nr 64, 65, 69) z przełomu XIX i XX w.
 • 4 stodoły z przełomu XIX i XX w (w zagrodach nr 17, 56, 83, 85).

Baruchowo (gm. Baruchowo)

 •  Zespół Parkowo – Dworski w Baruchowie

Kłótno (gm. Baruchowo)

 • zespół parafialnego kościoła rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Świętej Trójcy z przełomu XIX i XX w.,

Parafia wzmiankowana 1489. Kościół drewniany zbudowany 1666 staraniem Stanisława Niemiry, rozebrany 1881. Obecny wzniesiony 1878 - 81 staraniem proboszcza M. Chlebowskiego, kosztem Emiliana Kretkowskiego. Ostatnio odnawiany 1956; w tym czasie polichromia wykonana przez Franciszka Bąkowskiego.Neogotycki. Orientowany. Murowany z cegły. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z dwiema przybudówkami.

 • stanowiska archeologiczne

Zawada-Piaski (gm. Baruchowo)

 • stanowisko archeologiczne

Goreń Duży (gm. Baruchowo) – zespół ruralistyczny

 • stanowiska archeologiczne
 • domy drewniane z końca XIX w. (nr 7, 26, 30)
 • obora murowana z początku XX w. (zagroda nr 22)

Goreń Nowy (gm. Baruchowo)

 • domy drewniane z początku XX w. (nr 15 i 18)

Okna (gm. Baruchowo) – zespół ruralistyczny

 • domy drewniane z końca XIX w. (nr 19, 22, 24, 25, 31)
 • figurka przydrożna Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1934 r.

Skrzynki (gm. Baruchowo)

 • dom drewniany z końca XIX w. (nr 1)

Czarne (gm. Baruchowo)

 • zespół parkowo-dworski z końca XIX w. – wpisany do rejestru zabytków,

Powierzchnia 0,63 ha, trudno oddzielić część parkową od lasu. Drewniany, zrębowy dwór wzniesiony został w 1870 roku, był w późniejszym okresie kilkakrotnie rozbudowany. Piętrowa okazała dobudówka z około 1920 roku zdominowała całkowicie stary dwór i stała się jego reprezentacyjną częścią. Posiada trójboczny ryzalit, w narożniku podcień wgłębny, wsparty na profilowanych słupach. Uroku dodają wykonane w desce ażury o motywach roślinnych balustrady, fryzu czy szczycików nadokiennych.

 • dom gajowego “Gajówka” z końca XIX w
 • stanowiska archeologiczne

Obiekty zabytkowe w województwie mazowieckim:

Nowy Duninów (gm. Nowy Duninów)

 • Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, mur. 1901 - 1910; nr. rej. zab. 502/1146 z dn. 22.05.1975r.
 • kaplica cmentarna p.w. Świętej Trójcy, mur. 1. 30 XIX w. rozbud. 1858r, nr. rej. zab. 460 z dn. 16.09.1978r.
 • pałac, mur. 1862 - 1876, nr. rej. b. 503/1147 z dn. 22.05.1975r.
 • dwór, mur., l pół . XIX, przebudowany na tzw. pałacyk myśliwski 1929, nr. rej. zab. 504/1148 z dn. 22.05.1975r.
 • zameczek neogotycki, mur., 1835 - 1840, nr. rej. b. 57/225/95W z dn. 19.11.1959r.
 • park, pół . XIX, nr. rej. l z dn. 24.08.1976r.
 • kaplica grobowa rodziny Ike - Duninowskich, mur., l pół . XIX.
 • brama z ogrodzeniem, mur. 1885r.
 • młyn wodny, drewniano - murowany, 1. 20 XX.

Lucień (gm. Gostynin)

 • pałac z XV w. przebudowany w połowie XIX w.
 • park krajobrazowy z XVIII i XIX wieku.

Karolewo (gm. Nowy Duninów)

 • Cmentarz ewangelicko augsburski, za . 2 poł. XIX.

Krzywy Kołek – Mokre Niemieckie (gm. Nowy Duninów)

 • Cmentarz ewangelicko augsburski, za . koniec XIX. – Mokre Niemieckie

Wola Brwileńska (gm. Nowy Duninów)

 • Cmentarz ewangelicko augsburski, za . 2 zał. w. XIX.

Łąck (gm. Łąck)

 • kaplica, pałac, czworaki z XIX w.
 • park dworski

Soczewka (gm. Nowy Duninów)

 • Kościół Parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, mur. 1906, nr. rej. b. 447 z dn.17.03.1978r.
 • dwór, mur. ok. pół . XIX, rozbudowany w latach 1941 - 1942,
 • oficyna, mur. pół . XIX,
 • park, ok. pół . XIX.
 • zbiorowa mogiła 129 żołnierzy Armii Poznań