Szlaki turystyczne

 • Szlak czerwony im. Bolesława Krzywoustego (Płock – Dzierzążna – jeziora:Jeziorko, Sendeń i Białe – Gorzewo – Kruk – Gostynin),
 • Szlak żółty „Północny” nazywany również „Szlakiem głównym Kotliny Płockiej” (Włocławek – Jezioro Radyszyńskie – Telążna – Jazy – Nowy Duninów – Trzcianno – Krzywy Kołek – Łąck – Grabina – Jezioro Górskie i Jezioro Ciechomickie – łącznie 71 km),
 • Szlak zielony „Południowy” im. Króla Kazimierza Wielkiego (Włocławek – Jezioro Skrzyneckie – Cieślikowo – Jezioro Lucieńskie – Gorzewo – Janów – Łąck – Jezioro Łąckie Duże – Matyldów – Koszelówka – Gąbin),
 • Szlak niebieski „Łącznikowy” (Kowal – Przyborowo – Kukawy – Wójtowskie – Murek – Smólnik),
 • Szlak czarny „Martyrologii” (Warząchewka – Grzmiąca – Jezioro Wikaryjskie – Jedwabna – Włocławek),
 • Szlak niebieski „Nadwiślański” (Płock – Soczewka – Krzywy Kołek – Lucie – Gostynin),
 • Szlak czarny im. A. Małkowskiego (Płock – Ciechomice – Grabina – Matyldów – Zdwórz – Koszelówka – Gąbin),
 • Szlak żółty „Rynnowych jezior polodowcowych” (Gostynin – jezioro Kocioł – jezioro Przytomne – Ziejkę – Czarne – Jezioro Skrzyneckie),
 • Szlak czarny „Łącznikowy” im A. Macieszy (Nowy Duninów – Środoń – Duninów Duży),

Ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne

 • “Niecka Kłócieńska” – z serii “Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko Włocławskim Parku Krajobrazowym”, - A. Przystalskiego i T. Załuskiego przy współpracy A. Drozdowskiego i L. Bernadelli. Kowal 2001 - wznowienie. Długość ścieżki – około 25 km, 6 przystanków.
 • Niecka Kłócieńska – trasa ornitologiczna – przewodnika dla „ptakolubów” - M. Modrzejewska, M. Palińska, Włocławek 2000. Długość ścieżki – około 25 km, 4 przystanków.
 • “Lasy Łąckie – Soczewka – Sendeń - Łack” – z serii “Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko Włocławskim Parku Krajobrazowym”, A. Przystalskiego i T. Załuskiego przy współpracy A. Drozdowskiego, L. Bernadelli., M. Lipińska. Kowal 1997. Długość ścieżki – około 27 km, 8 przystanków.
 • “Kukawy” – ścieżka przyrodniczo – leśna Nadleśnictwa Włocławek - A. Przystalski, W. Cyzman, M. Olewnik przy współpracy J. Marczaka i C. Czerwińskiej. Długość ścieżki – około 3,5 km, 9 przystanków.
 • “Lucień” – ścieżka przyrodniczo - leśna, której projekt opracowało Nadleśnictwo Gostynin. Opis tej ścieżki znajduje się w folderze wydanym przez Nadleśnictwo Gostynin.Długość ścieżki – około 3 km, 7 przystanków.
 • “Łąck” – ścieżka dydaktyczna, której projekt opracowało Nadleśnictwo Łąck. Długość ścieżki – około 5 km, 12 przystanków.
 • Smólnik – Kosinowo – Ruda – ścieżka przyrodniczo – leśna, Włocławek – Smólnik 2003 r.(organizatorzy ścieżki: Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwo Włocławek i Zespół Szkół w Smólniku). Długość ścieżki – około 15 km (otulina Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego), 8 przystanków.
 • Szkolna ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna Kosinowo – Ruda – Telążna Leśna., E. Jarębska, J. Wieczorek – Wileńska.
 • Szkolna ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza Szkoły Podstawowej 
 • w Modzerowie - „Modzerowo”, Modzerwo 2005 – I. Kanarek, A. Kołodziej, E. Słabęcka, konsultacja A. Proszkiewicz. Długość ścieżki – około 3 km (bezpośrednie sąsiedztwo otuliny Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego), 8 przystanków.
 • Szkolna ścieżka przyrodniczo – ekologiczna „Warząchewka”, Warząchewka 2005. Długość ścieżki – około 3,5 km, 8 przystanków .

Ścieżki te oprócz funkcji dydaktycznej stanowią również bardzo ciekawą ofertę turystyczno – krajoznawczą. Kompensują przekaz edukacyjny z poznawaniem i promocją walorów przyrodniczych, krajobrazowych i tradycji regionu.

Wyposażenie ścieżek przyrodniczych stanowią:

 • drogowskazy lub tablice z mapą terenu wskazujące sposób dojścia do ścieżki od najbliższej drogi, parkingu i przystanku autobusowego,
 • miejsce do parkowania autokaru,
 • miejsce wypoczynku wyposażone w deszczochron, ławy i stoły, pojemnik na odpady, zlokalizowane w pobliżu wejścia na ścieżkę,
 • tablica zawierająca krótki opis ścieżki oraz mapę przedstawiającą przebieg ścieżki i lokalizację obiektów przyrodniczych istotnych dla realizacji programu dydaktycznego,
 • oznakowanie przebiegu ścieżki,
 • oznakowania za pomocą numerów, opisanych w przewodniku, obiektów przyrodniczych istotnych dla realizacji programu dydaktycznego ( takie rozwiązanie pozwala na samodzielne rozpoznawanie i interpretację poszczególnych obiektów przyrodniczych przez zwiedzających, co podnosi wartość dydaktyczną ścieżki),
 • mosty lub kładki ułatwiające pokonywanie cieków wodnych i terenów podmokłych oraz poznanie zespołów roślinnych podatnych na wydeptywanie,
 • stanowiska do obserwacji zwierząt,
 • zabezpieczenia miejsc zagrożonych erozją.

Oprócz oznakowania, miejsc wypoczynku każda ścieżka ma opracowany przewodnik, który jest niezbędnym elementem każdej wyprawy edukacyjnej czy typowo turystycznej. Opracowano również mapę przyrodniczo – turystyczna ścieżek i tras rowerowych po Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym.