Widok na Jezioro Rakutowskie z wieży widokowej

Rezerwat typu faunistycznego utworzony w 1982 roku, położony na obszarze Niecki Kłócieńskiej, jest największym i najciekawszym zbiornikiem wodnym w granicach GWPK (powierzchnia 414,07 ha), położony na trenie Gminy Kowal. Rezerwat został utworzony w celu zachowania największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków.

Obszar chroniony stanowi basen do którego spływa woda z powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych, w ciągu roku okresowo ulega zmianie powierzchnia lustra wody o 60 – 70 ha, przy nieznacznych wahaniach poziomu wody. Jezioro jest jednym z nielicznych na Kujawach zbiorników czystej wody, co stwarza dogodne warunki życia dla bogatej ichtiofauny i roślinności wodnej, jest otoczone szerokim pasem trzcinowisk, z dominującą trzciną pałką wodną i oczeretem. W malowniczych zatokach pływają liście grężeli i grzybieni białych. Jezioro wraz z przyległymi okresowo zalewanymi łąkami turzycowymi jest prawdziwym rajem dla ptaków, które znajdują tu doskonałe warunki żerowania i odpoczynku podczas wiosenno-jesiennych wędrówek, a także bezpieczne miejsca lęgowe.