Istotną funkcję w edukacji przyrodniczej, zwłaszcza młodych ludzi. pełnią tzw. „zielone szkoły”. Na terenie Parku działają 3 tego rodzaju obiekty:

  1. Zielona Szkoła w Sendeniu – Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku. – Sendeń Mały, gmina Łąck.
  2. Gospodarstwo Pomocnicze – Zielona Szkoła w Goreniu Dużym, gmina Baruchowo.
  3. Zielona Szkoła w Smólniku, w Zespole Szkol z Oddziałami Integracyjnymi, gmina Włocławek.