Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na stroik świąteczny lub ozdobę na choinkę 

 

Do prac należy dołączyć oświadczenie o następującej treści:
"Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/-go córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!''.
Prace należy podpisać (imię i nazwisko, adres, wiek, telefon kontaktowy).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2019. Lista laureatów umieszczona zostanie na stronie Facebook Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych i wizerunków autorów.
Po rozstrzygnięciu konkursu prace będzie można odebrać w terminie do 23 grudnia 2019. Prac konkursowych nie odsyłamy.