Dnia 1 marca 2019 w godzinach wieczornych  w okolicy jednej z  sępoleńskiej fabryk  znaleziono sowę uszatkę, która potrzebowała pomocy. Dzięki niezwłocznej interwencji zaniepokojonych mieszkańców Sępólna zranione zwierzę zostało przewiezione następnego dnia rano do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Niezwłocznie podjęto działania, w wyniku czego w ciągu kilku godzin ptak z uszkodzonym skrzydłem został przetransportowany do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych przy Technikum Leśnym w Warcinie (woj. pomorskie), gdzie otrzymał fachową pomoc. Ośrodek ten już w przeszłości współpracował z Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym w podobnych przypadkach.

 

Uszatka zwyczajna (Asio otus) to gatunek drapieżnego ptaka z rodziny puszczykowatych. W Polsce sowa ta objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.

Zapisy ustawy o ochronie zwierząt mówią, iż dzikie zwierzęta wolnożyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Istotną informacją jest fakt, iż w celu realizacji przepisów w/w ustawy to właściwe organy samorządu (gminy) powinny współdziałać z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, którego statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rannym zwierzęciem w pierwszej kolejności powinna zająć się właściwa miejscowo gmina, która w przypadku zwierząt dzikich stanowiących dobro narodowe może domagać się zwrotu poniesionych kosztów od przedstawiciela Skarbu Państwa np. wojewody.

A zatem w przypadku znalezienia rannego dzikiego zwierzęcia w pierwszej kolejności powiadamiamy urząd gminy, który w razie konieczności podejmuje współpracę z innymi właściwymi instytucjami.

Dziękujemy wszystkim zatroskanym o dobro ptaka!