O tym, że ptaki to nasi sprzymierzeńcy, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. One pomagają nam w walce z owadami więc i my możemy im czasami choć trochę pomóc. Wspólnie z Nadleśnictwem Runowo zawiesiliśmy na terenie jednego z leśnictw 26 budek lęgowych dla ptaków i 13 schronów dla nietoperzy . Były to budki typy A, A1, B i D, a wkrótce zawiesimy również kilkadziesiąt budek typu E z myślą o znacznie większych ptakach, np. puszczykach .

Jeszcze przed tegorocznym okresem lęgowym, na terenie całego nadleśnictwa, planujemy zawiesić łącznie blisko 400 budek i 100 schronów dla nietoperzy. Większość budek zostanie zawieszona na terenach klęskowych, gdzie znacznie uszczupliła się ilość naturalnych dziupli. Mamy nadzieję, że sikory, szpaki, pleszki, mazurki, kawki, kowaliki, dudki, dzięcioły i inne chętnie skorzystają z nowych, przytulnych mieszkanek .

 

Fot. Bogusław Różycki, K.W.