To była pracowita sobota dla mieszkańców Przymuszewa i Kęsowa,którzy przy wsparciu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego sadzili drzewa i tworzyli hoteliki dla owadów w Parku w Przymuszewie.Podczas wspólnych społecznych działań powstała EKO ścieżka, a park zyskał nową roślinność. Na zakończenie wspólnej pracy KGW w Przymuszewie przygotowało pyszny poczęstunek. Piknik ten zrealizowano dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami".

GBP w Kęsowie jako organizator akcji dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania ekologiczne, to dzięki Wam bioróżnorodność i świat owadów mają szanse na przetrwanie , a nasza mała ojczyzna na rozkwit dla dalszych pokoleń.

Więcej zdjęć na facebooku: Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie i Krajeński Park Krajobrazowy.