W dniu 15 września 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowopowołanej Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Na mocy uchwały Nr 22/890/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. na kadencję trwającą 5 lat w skład Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego powołano 16 osób m.in. przedstawicieli nauki, praktyki, samorządu gminnego, samorządu województwa, organizacji gospodarczej, organizacji ekologicznej.

Spośród kandydatów w tajnym głosowaniu do Prezydium Rady wybrano następujące osoby:

- Przewodniczący: dr Krzysztof Kannenberg,

- Wiceprzewodniczący: dr Monika Kozłowska-Adamczak,

- Wiceprzewodniczący: mgr Waldemar Kuszewski.

Powołana Rada na mocy art. 95 ustawy o ochronie przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody.

 Po ustaleniu Regulaminu Pracy Rady KPK jednym z głównych tematów obrad była hodowla świń metodą bezściółkową na terenie powiatu sępoleńskiego w kontekście zakazów obowiązujących w Krajeńskim Parku Krajobrazowym.