W dniach 18-19 września 2021 r. Krajeński Park Krajobrazowy był współorganizatorem zlotu członków Komitetu Ochrony Orłów z Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Był to czas wypełniony po brzegi prelekcjami, wycieczkami, luźnymi rozmowami, ale także zadaniami na rzecz czynnej ochrony przyrody. Zacznijmy jednak od początku.

Rano 18 września br., po krótkim wstępie i przedstawieniu wszystkich gości przez dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – Pana Krzysztofa Wojtkowiaka o gospodarce leśnej po klęsce spowodowanej huraganem w 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Runowo opowiedział nadleśniczy – Pan Kamil Walenciuk. Dla zobrazowania skali zniszczeń i ogromu wykonanej pracy przez leśników przedstawiono liczne slajdy i filmy.

Wsłuchując się w wykład Pana Nadleśniczego na łonie natury przy jeziorach leśnych, VIII zlot Komitetu Ochrony Orłów swoją obecnością zaszczyciła Pani Edyta Herbuś  przebywająca w Nadleśnictwie Runowo – znana aktorka i tancerka, która aktywnie włączyła się na rzecz odbudowy lasu i ochrony przyrody na terenie regionu Krajny, a zwłaszcza Nadleśnictwa Runowo. Pani Edyta wspólnie z uczestnikami zlotu w asyście pracowników Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Runowo wzięła udział w zawieszaniu budek lęgowych dla puszczyka. Budki lęgowe zostały zawieszone na terenie leśnictwa Runowo Młyn oraz leśnictwa Witosław. Chociaż pogoda nie rozpieszczała było to aktywne popołudnie na rzecz czynnej ochrony przyrody.

Wieczorem podczas pierwszego dnia zlotu po posiłku regeneracyjnym przystąpiono do części prelekcyjnej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Strzeleckiej 5 w Więcborku.

Wykłady rozpoczęto od przedstawienia walorów przyrodniczo-krajobrazowych Nadleśnictwa Lutówko przez Pana Łukasza Gwiździela – znanego fotografa pracującego w tymże Nadleśnictwie. Na tym etapie nie zakończono spotkania ze światem fotografii przyrodniczej, bowiem Krajeński Park Krajobrazowy odwiedzili Panowie Łukasz Boch oraz Marcin Baranowski – znani w całej Polsce, a także rozpoznawani na świecie fotografowie przyrody. Panowie występujący w duecie pod nazwą Elizjum przedstawili swoje prace opowiadając o sposobie podpatrywania przyrody, szukaniu gry światłem oraz próbach uchwycenia niepowtarzalnych obrazów dzikiej przyrody.

W dalszej części spotkania przystąpiono do omówienia spraw związanych z liczeniem i kontrolą gniazd ptaków drapieżnych wraz z ich ochroną czyli głównego zadania jakim zajmuje się Komitet Ochrony Orłów. Wszelkie sprawy w tym zakresie przedstawił i omówił koordynator wojewódzki regionu kujawsko-pomorskiego KOO – Pan Mariusz Tkacz.

W miejscu tym należy wspomnieć, że Komitet Ochrony Orłów to ogólnopolska organizacja pozarządowa, która zrzesza ok. 400 członków na terenie całego kraju. Wśród nich są specjaliści zawodowo zajmujący się ornitologią i ochroną przyrody, leśnicy jak również entuzjaści ochrony przyrody i sympatycy ptaków drapieżnych.

Drugi dzień zlotu to czas ponownego wyjazdu w teren. Udano się m.in. do rezerwatów przyrody na terenie Nadleśnictwa Lutówko. Rezerwaty te to idealne miejsca dla życia ptaków drapieżnych. Przy okazji omawiania spraw związanych z ptakami drapieżnymi każdy z uczestników zlotu mógł podziwiać najbardziej urokliwe obszary Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i całego regionu Krajny.

Oprócz zdobycia wiedzy praktycznej była to wspaniała promocja naszego regionu , który ciągle zaskakuje i nie jest w pełni odkryty. Nie byłoby to możliwe dzięki aktywnej współpracy pracowników Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz pracowników nadleśnictw Lutówko i Runowo z Panami nadleśniczymi na czele, za co organizatorzy zlotu serdecznie dziękują.