W ofercie edukacyjnej Parku znajdziemy zajęcia dla różnych grup wiekowych, nie tylko dla dzieci. We wtorek 22 marca gośćmi Ośrodka Edukacji Przyrodniczej KPK byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim. Uniwersytet działa przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Zajęcia "Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza na przykładzie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" przebiegły w miłej atmosferze, a przeprowadził je Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wojtkowiak.

Uczestnicy poznali walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Parku oraz zapoznali się z działalnością Parku w zakresie edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody. Słuchacze z UTW w Kamieniu Krajeńskim nie pierwszy raz uczestniczyli w zajęciach KPK. Cieszymy się zainteresowaniem i zapraszamy ponownie!