W czwartek 14 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Po przedstawieniu porządku obrad Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wojtkowiak oraz kierownik zespołu ds. ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Mirosław Łebek przedstawili sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego za rok 2021 oraz plan działania na 2022 rok wraz z zadaniami już wykonanymi w roku bieżącym. Tematem, który wywołał żywą dyskusję był problem chowu i hodowli trzody chlewnej metodą bezściółkową na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, który według ustawy o ochronie przyrody jest w parku zabroniony.

Momentem szczególnym posiedzenia było wręczenie aktów nominacyjnych dla Członków Rady przez Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panią Anetę Jędrzejewską.

Rada Parku jest organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez Zarząd Województwa na kadencję trwającą 5 lat na mocy art. 95 ustawy o ochronie przyrody. Nowy skład Rady został powołany we wrześniu 2021 roku. Jej Członkowie to przedstawiciele samorządów, nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych i gospodarczych.