W ostatnich dwóch dniach miesiąca maja 2022 r. odbyło się w Toruniu Forum  pn. Welconomy 2022, w którym udział wzięli również pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Forum obejmowało różne panele tematyczne z dziedziny gospodarki i przedsiębiorczości. W panelu środowiskowym jednym z prelegentów był dyrektor Parku Pan Krzysztof Wojtkowiak, który zabrał głos w zakresie dotyczącym wpływu regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska na działania związane z przedsiębiorczością.

Dwudniowe forum było również okazją do spotkania z przedstawicielami rządu, posłami i senatorami RP oraz możliwością wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi instytucjami sektora publicznego.