W czwartek 16 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Po przedstawieniu porządku obrad Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wojtkowiak oraz Kierownik zespołu ds. ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Mirosław Łebek przedstawili sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego za rok 2022 oraz plan na 2023 rok. Jednym z tematów, który wywołał żywą dyskusję były tegoroczne obchody 25-lecia Parku.

Członkami Rady Parku są przedstawiciele samorządów, nauki, praktyki oraz organizacji gospodarczych, zgodnie z art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375). Gościnnie w obradach uczestniczyli Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko Pan Jacek Krzyżanowski oraz Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile Pan dr Paweł Owsianny.