Dnia 13 marca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie Członków Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Sępoleńskiego. Zebranie poświęcone było tematyce gospodarki wodnej i retencji. Cele i zadania na kolejne lata działania LPW przedstawił Przewodniczący LPW Pan Andrzej Basiński. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wojtkowiak, który jest członkiem Rady LPW powiatu sępoleńskiego, a także członkiem LPW powiatu nakielskiego i tucholskiego. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. lokalni samorządowcy, przedstawiciele spółek wodnych, Wód Polskich i Lasów Państwowych.

Lokalne Partnerstwo Wodne to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu. Sprawnie działające partnerstwo może identyfikować problemy i podejmować inicjatywy prawne w zakresie niezbędnych zmian. Tego rodzaju działania mogą być podstawą do wprowadzenia nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonowania spółek wodnych czy utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wśród zadań o charakterze długoterminowym LPW są m.in. działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz gospodarki wodą.