W dniach 11.09-12.09.2023 roku odbyło się XXXVIII SEMINARIUM GEOGRAFII WSI pt. „Zielona Gospodarka w Rozwoju Obszarów Wiejskich”, którą Krajeński Park Krajobrazowy objął patronatem honorowym. Celem konferencji było wskazanie sposobów zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym wobec współczesnych
i niezwykle istotnych wyzwań związanych z zieloną gospodarką, jako modelu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 Pierwsza część konferencji odbyła się w City Hotel w Bydgoszczy, gdzie prelegenci
z Polski jak i ze świata poruszyli bardzo ciekawe tematy dotyczące problemów
i kwestii związanych z polityką rolną i strategią rozwoju obszarów wiejskich, zieloną gospodarką rolną, transformacją energetyczną, społecznymi aspektami zielonej ekonomii oraz ochroną środowiska.

 Wskazane tematy miały na celu określenie kierunków do większego zoptymalizowania regionalnie i lokalnie rozwoju zielonej gospodarki na obszarach wiejskich. Wnioski i rekomendacje mogą być uwzględniane przy kształtowaniu polityki danego regionu.   Podczas drugiego dnia odbyła się sesja terenowa na terenie Krajny. Podczas wyjazdu terenowego uczestnicy Seminarium odwiedzili Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa NextPower mogli zobaczyć farmę fotowoltaiczną znajdującą się w Runowie Krajeńskim, która funkcjonuje na terenie parku krajobrazowego. Pracownicy przedsiębiorstwa opowiedzieli uczestnikom o budowie i  funkcjonowaniu tejże farmy i odpowiednim zaprojektowaniu przedmiotowej instalacji, aby do minimum ograniczyć ingerencję w środowisko. Uczestnicy zadawali wiele interesujących pytań, które również dotyczyły zasadności istnienia farm fotowoltaicznych na terenach prawnie chronionych oraz kwestie utylizacji ogniw fotowoltaicznych w przyszłości. Konferencja ta przyczyniła się do szerokiej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami przy uwzględnieniu wielu aspektów.