W dniu 21.09.2023 roku odbyła się II Ogólnopolska  konferencja pn. „Zrównoważony Rozwój Pojezierza Krajeńskiego” połączona z obchodami Jubileuszu 25-lecia istnienia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, której organizatorem był Krajeński Park Krajobrazowy we współpracy z Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Patronatem honorowym Konferencję objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy– prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi – dr Krzysztof Kannenberg.

Konferencję otworzył Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Pan mgr inż. Krzysztof Wojtkowiak, dziękując obecnym gościom za przybycie, podkreślając jednocześnie rangę wydarzenia i podejmowanych działań przez 25 lat istnienia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Podczas I części uroczystości głos zabrali między innymi: Przedstawiciele lokalnych Samorządów, Parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych instytucji współpracujących z Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym, w tym przybyli Nadleśniczowie oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych parków krajobrazowych z regionu.

Celem konferencji było popularyzowanie wyników badań z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych dotyczących różnych aspektów zrównoważonego rozwoju Pojezierza Krajeńskiego. Na przedmiotowej konferencji referaty wygłosiło łącznie 8 prelegentów z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Wśród podejmowanych zagadnień pojawiły się m.in. tematy dotyczące znaczenia lasu w obiegu wody, hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i potrzeb ich ochrony, zrównoważonego rozwoju w krajobrazie kulturowym na Krajnie. Istotnym tematem były badania dotyczące odkryć archeologicznych nad Jeziorem Stryjewo oraz wpływ bobra europejskiego na rzeźbę Doliny Białośliwki. Omówiono również temat związany z zarysem koncepcji projektu pierwszego geoparku w województwie kujawsko-pomorskim o nazwie „Krajna – Polodowcowa Kraina Ozów”, jako potencjalnego stymulatora rozwoju lokalnego i regionalnego. Wyniki swoich badań, które przedstawili Prelegenci podczas Konferencji, przyniosły wiele nowych  przemyśleń i wniosków wśród słuchaczy. Dlatego, podczas dyskusji uczestnicy konferencji zadawali wiele pytań do prelegentów oraz żywo debatowali o poruszonych zagadnieniach. Szczególną uwagę poświęcono ważnemu zagadnieniu dot. znaczenia współczesnej edukacji przyrodniczej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju.

Więcej zdjęć na naszym profilu facebook.