W dniu 26 października 2023 roku, pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, zorganizowanego przez Wydział Nauk Geograficznych  Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod hasłem „doceń lokalność”. Krajobraz  który nas otacza, stanowi przestrzeń naszej codzienności. Obchody Dnia Krajobrazu w 2023 roku poświęcone są rozważaniom dotyczącym kondycji środowiska, które otacza nas
na co dzień, byśmy mogli dostrzec oraz chronić to, co jest  unikatowe. Udział
w przedmiotowej uroczystości wzięli udział uczniowie ze szkół średnich.

Wykład dotyczący powstania oraz funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jako jednej z form ochrony przyrody wygłosił Pan Krzysztof Wojtkowiak- Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Dla uczestników wydarzenia zostały także przeprowadzone warsztaty dotyczące "Obszarów nadwodnych Bydgoszczy jako ważnego elementu lokalności krajobrazu kulturowego miasta" przeprowadzone przez Panią dr Monikę Kozłowską-Adamczak, a także "Zielone enklawy i ich rola
w krajobrazie miejskim", które przygotowała Pani Grażyna Witczak. Zwieńczeniem obchodów Dnia Krajobrazu był wykład pt. „Indie- Krajobraz Społeczno- Kulturowy”, przygotowany przez Pana prof. Stefana Schütte FREIE UNIVERSITY Berlin, 
a Warto nadmienić, że każdy z uczestników miał możliwość obejrzenia wystawy zdjęć poświęconych Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Dziękujemy Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za współpracę oraz promocję Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.