Do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przyleciały już pierwsze bociany. Jeden z nich, który rozpoczął wiosenne porządki i naprawę gniazda, został zauważony przez pracowników Służby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Pamiętowie, w gminie Kęsowo. W 2024 roku przypada VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego. W tej międzynarodowej akcji biorą aktywny udział wszystkie parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wojewódzkiej kampanii VIII Spis Bociana Białego w Parkach Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024.

Spis Bociana Białego jest prowadzony cyklicznie co 10 lat, na obszarach występowania tego gatunku i pozwala gromadzić informacje, które pomagają lepiej chronić te ptaki. Dane będą przekazywane na bieżąco do ogólnopolskiej bazy. Aktualnie prowadzimy inwentaryzację bocianich gniazd w terenie, w okresie bezlistnym (marzec-kwiecień), które następnie nanosimy na przygotowaną mapę. Dokumentacja ta pozwoli Służbie Krajeńskiego Parku policzyć bociany w miesiącu lipcu. Podczas obserwacji będzie sprawdzana między innymi liczebność młodych osobników tego gatunku. Póki co inne gniazda jeszcze czekają na powrót swoich pierzastych mieszkańców. Zachęcamy do obserwacji tych pięknych ptaków. Policzmy bociany razem!

 

Tekst: Klaudia Łebek KPK