W roku 2024 odbędzie się VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Bocianie spisy odbywają się raz na 10 lat i pozwalają gromadzić informacje, dzięki którym planuje się ochronę bociana. Zebrane dane pomogą lepiej chronić ten gatunek. Dane będą przekazywane do ogólnopolskiej bazy. Liczenie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje inwentaryzację samych gniazd w okresie bezlistnym tj. w marcu, natomiast drugi etap obejmujący samo liczenie będzie prowadzony przez pierwsze dwa tygodnie lipca, kiedy będą widoczne młode osobniki.

W tej międzynarodowej akcji biorą udział wszystkie parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego. Ze strony Krajeńskiego Parku Krajobrazowego koordynatorem spisu w pięciu gminach tj. Kamień Krajeński, Kęsowo, Mrocza, Sępólno Krajeńskie oraz Więcbork został Mirosław Łebek – kierownik ds. ochrony przyrody.

W marcu dokonano inwentaryzacji gniazd w w/w gminach. Zinwentaryzowano łącznie 165 gniazd oraz 30 platform na nowe gniazda. W podziale na poszczególne gminy wygląda to następująco:

- gm. Kamień Krajeński: 25 gniazd i 4 platformy,

- gm. Kęsowo: 18 gniazd i 4 platformy,

- gm. Mrocza: 17 gniazd i 3 platformy,

- gm. Sępólno Krajeńskie: 45 gniazd i 11 platform,

- gm. Więcbork: 60 gniazd i 8 platform.

Najwięcej bocianich gniazd odnotowano w sołectwie Lubcza (gm. Więcbork). Do inwentaryzacji wykorzystano aplikację. Dla każdego gniazda określono dokładną lokalizację w oparciu o współrzędne połączone z fotografią.

Warto nadmienić, że w ramach akcji liczenia bocianów zaplanowano we współpracy  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wiele wydarzeń w ramach Kampanii Edukacyjnej. Szczegóły wkrótce.

Pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego dziękują sołtysom z terenu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego za pomoc w określeniu lokalizacji gniazd bociana białego. Trzymamy kciuki za obfite lęgi bociana na naszym terenie.