W czwartek 14 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan dr Krzysztof Kannenberg – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Po przedstawieniu porządku obrad Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wojtkowiak oraz kierownik zespołu ds. ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Mirosław Łebek przedstawili sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego za rok 2021 oraz plan działania na 2022 rok wraz z zadaniami już wykonanymi w roku bieżącym. Tematem, który wywołał żywą dyskusję był problem chowu i hodowli trzody chlewnej metodą bezściółkową na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, który według ustawy o ochronie przyrody jest w parku zabroniony.

Karolina Buława, Wiktoria Obara i Emil Angutek to reprezentanci Krajeńskiego Parku Krajobrazowego  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku, o których sukcesie słyszymy nie pierwszy raz!

W czwartek 7 kwietnia 2022 r. w Więcborku odbył się wojewódzki etap XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” pod hasłem „O wodzie w przyrodzie”. Konkurs organizowany jest od 2002 roku przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski. Koordynacją tegorocznej edycji zajmuje się Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, a w województwie kujawsko-pomorskim pieczę nad konkursem sprawuje Brodnicki Park Krajobrazowy.

Co przygotował w ramach akcji Krajeński Park Krajobrazowy?

1. Wybierz się z nami do malowniczej wsi Sypniewo!

Poznaj historię dwóch pereł architektury sakralnej i świeckiej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – XIX-wieczny pałac i kościół z XVIII w. Odwiedź z nami gmach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego!


Zwiedzanie odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. (sobota) w godz. 10:00 – 12:00.

Szczegółowe informacje znajdziecie na naszym profilu fb w Wydarzeniach: 

https://www.facebook.com/KrajenskiPK/events/?ref=page_internal.

Udział w akcji wymaga wcześniejszej rejestracji (patrz: poniżej).


2. Nie zabraknie też atrakcji dla młodszych odkrywców świata przyrody! Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami!

"Wróżka Recykluszka zaprasza"!

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Regulamin Eskapada -konkurs fotograficzny 2022.pdf577 kB

W słoneczną wiosenną środę 23 marca pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zawiesili 14 budek lęgowych dla ptaków.

Budki zawisły na drzewach pomnikowej alei dębowej na trasie Runowo Krajeńskie – Borzyszkowo. Zawieszono je w ramach działań profilaktycznych przed gradacją kuprówki rudnicy. Larwy i gąsienice tego szkodnika powodują tak zwane gołożery, czyli pozbawienie drzew liści, co skutkuje zwykle ich całkowitym usychaniem. 

W ofercie edukacyjnej Parku znajdziemy zajęcia dla różnych grup wiekowych, nie tylko dla dzieci. We wtorek 22 marca gośćmi Ośrodka Edukacji Przyrodniczej KPK byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim. Uniwersytet działa przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Zajęcia "Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza na przykładzie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" przebiegły w miłej atmosferze, a przeprowadził je Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wojtkowiak.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

W ubiegły słoneczny piątek 11 marca 2022 r. wspólnie z Nadleśnictwo Runowo, Lasy Państwowe wieszaliśmy budki dla ptaków i schrony dla nietoperzy. Tym razem budki zawisły na drzewach Leśnictwa Świdwie.

Zachęcamy do samodzielnego wykonania budek. Odpowiednim materiałem będzie deska z litego drewna o grubości ok. 2-3 cm. Otwór wlotowy powinien być grubszy, aby uniemożliwić drapieżnikom sięgniecie w głąb budki. Można w tym celu użyć jeszcze jednej lub dwóch deseczek. Wykonanie budki może się okazać świetną zabawą, a obserwacja ptaszków, które postanowią się wprowadzić do nowego mieszkanka daje dużo radości i satysfakcji. Tym samym można połączyć przyjemne z pożytecznym!

W dniu 8 marca w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyły się zajęcia pt. "W marcu jak w garncu". Dzieci dowiedziały się co znaczy stare przysłowie dotyczące pogody, która bywa bardzo zmienna. Nauczyły się nazwy zjawisk atmosferycznych oraz co to jest pogoda. Dzieci gotowały marcową pogodę oraz chętnie uczestniczyły w marcowych zabawach. Na koniec każdy uczestnik narysował swoją marcową pogodę w garnku.

We wtorkowy poranek 22.02.2022 r. w ramach współpracy z Nadleśnictwem Runowo pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego rozwiesili kolejną porcję budek lęgowych dla sikor, puszczyków i nietoperzy na terenie leśnictwa Komierowo.

Jeśli chcemy, żeby w budkach lęgowych jeszcze w 2022 roku zagnieździły się ptaki, budki te należy zainstalować jak najwcześniej. Najlepiej już teraz w styczniu lub lutym. Wieszając budki lęgowe pomagamy ptakom! Budki wieszamy w miejscach osłoniętych od wiatru i nadmiernego nagrzewania ich przez słońce. Wysokość powieszenia takiej budki zależy od gatunku ptaka, np. dla sikor wieszamy dość nisko, ok. 3-4 metrów od ziemi. Natomiast najlepszym materiałem budowlanym dla tego typu konstrukcji są deski drzew iglastych.

„O wodzie w przyrodzie” – tak brzmi przewodnie hasło XXI edycji ogólnopolskiego konkursu ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do konkursu zgłosiło się 7 szkół: 5 z gminy Więcbork oraz po 1 z gmin Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński. Szkoły z gminy Więcbork rywalizowały ze sobą 15 grudnia 2021 r. na etapie gminnym. Spośród nich  wyłoniono drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku do reprezentowania całej gminy w III etapie – parkowym. Tym razem odbył się on w Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Dnia 1 lutego 2022 r. trzyosobowe drużyny rozwiązywały test składający się z 25 pytań: 15 ogólnych dotyczących roli wody w przyrodzie i 10 dotyczących Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Więcborku w składzie: Wiktoria Obara, Karolina Buława i Emil Angutek. Zwycięzców przygotowały do konkursu Panie Ewa Iwaszkiewicz i Aldona Woźniak. Należy wspomnieć, że reprezentacja w tym samym składzie brała udział w poprzedniej edycji konkursu, zajmując trzecie miejsce na szczeblu ogólnopolskim.

Wzorowo zachował się Pan Krzysztof Dams z Suchorączka, który zauważył w pobliżu swojej posesji osłabionego bielika niepotrafiącego wzbić się w powietrze. Dodatkowo ptak został zaatakowany przez kruki, które prawdopodobnie wydziobały ptakowi pióra z ogona. Pan Krzysztof zaopiekował się potężnym ptakiem podejmując jednocześnie współpracę z Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym.

Dzięki pomocy dyrekcji Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – Pana Krzysztofa Wojtkowiaka oraz Mirosława Łebek ptak został przetransportowany do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Pomieczynie w pobliżu Wejherowa.

Niestety ośrodki rehabilitacji zwierząt w pobliżu naszego regionu żądają za przyjęcie zwierząt pod swoją opiekę dużych pieniędzy, na które częstokroć nie stać gmin, pomimo tego, że do zadań własnych gmin należy m.in. pomoc dzikim zwierzętom, zwłaszcza objętym ochroną.

Pracownicy KPK niejednokrotnie wyręczają samorządy terytorialne w tym zakresie, bo jak podkreślają bezpośredni kontakt człowieka z ptakiem, ale także innym dziko żyjącym zwierzęciem jest stresem, dlatego ważne jest, aby pomoc opierała się na wiedzy, a działania były szybkie zdecydowane i skuteczne.

 

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1230 oraz z 2021 r. poz. 1162), zarządza się co następuje:

 § 1

Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku w zamian za Święto Bożego Narodzenia

25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę.

 § 2

Ustala się dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku w zamian za dzień Nowego Roku

01 stycznia 2022 r. przypadający w sobotę.

 § 3

W dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 07 stycznia 2022 r. Krajeński Park Krajobrazowy będzie nieczynny dla interesantów.

 § 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Niemal nieprzerwanie od 2009 roku, a po raz trzeci, we współpracy z Nadleśnictwem Runowo, Krajeński Park Krajobrazowy organizuje  konkurs fotograficzny skierowany do amatorów fotografii przyrodniczej. Głównym celem konkursu, jest promocja rodzimej przyrody oraz walorów historycznych i kulturowych tej części Krajny.

W tym roku na konkurs zostało zgłoszonych blisko 90 fotografii, większość prac prezentuje bardzo wyrównany poziom. Komisji udało się wybrać 7 najlepszych prac.

Bezkonkurencyjny, już kolejny raz, okazał się  Łukasz Gwiździel.  Spośród jego znakomitych kadrów komisja wybrała „Portret bielika” przyznając mu, tym samym, pierwsze miejsce. Dalsze wybory  i decyzje komisji  już nie były takie oczywiste i dlatego postanowiono pozostałe miejsca na podium podzielić na dwa. Drugie miejsce ex aequo zdobyły „Maki” Marcina Misiaka i „Wróble” Andrzeja Fryżewskiego, zaś 3 miejsce również  ex aequo  dwa leśne krajobrazy - jeden autorstwa Marcina Jarskiego, a drugi Grzegorza Mrozika. Ponadto Komisja postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia tj. za fotografię krajobrazu Robertowi Borguli i za zdjęcie  sowy Oliwii Frąckowiak, która w ten sposób obroniła honor Pań, w tym zdominowanym przez mężczyzn hobby.

W dniu 6  listopada Krajeński Park Krajobrazowy wziął udział w ekologicznym festiwalu jesiennym w Kęsowie. Podczas festiwalu dzieci zaprezentowały swoje talenty na scenie, m.in. zaśpiewały piosenki o tematyce ekologicznej. Przy stoisku KPK każdy mógł wykonać z masy solnej odciski tropów zwierząt leśnych oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek o tematyce przyrodniczej. Atrakcją było również zrobienie swoich własnych mydełek oraz ekologicznych ludzików z ziemniaków. Dorośli natomiast mogli wykazać się wyobraźnią podczas robienia soli do kąpieli, a także podczas warsztatów  robienia lasu w szkle. Na festiwalu przeprowadzono również konkurs kulinarny na eko-zupę oraz deser warzywny.

Dziękujemy za zaproszenie !

ZAPRASZAMY SZKOŁY Z TERENU KRAJEŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO DO ZGŁOSZENIA SWOJEGO UDZIAŁU W XXI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI" ETAP SZKOLNY JUŻ 19 LISTOPADA 2021R.

Ps.- Więcej informacji na naszym profilu facebookowym.

W dniu 20 października  w ramach obchodów Dnia Krajobrazu pn. „Otwarte Krajobrazy” odbyła się  akcja promocyjno-informacyjna  w ośrodku edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Zorganizowano m. in. spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi połączone ze spacerem wokół jeziora Więcborskiego.  Zwiedzono również Zespół Pałacowo-Parkowy w Runowie Krajeńskim. Zwieńczeniem było wejście na wieżę widokową  nad jeziorem w Sępólnie Krajeńskim. Pogoda dopisała sprawiając, że spacer był wyjątkowo udany.

Dnia 15 października Krajeński Park Krajobrazowy z okazji obchodów Dnia Krajobrazu pn. „Otwarte Krajobrazy”  zorganizował  spacer we współpracy z wykładowcami z Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy.  W spacerze uczestniczyli studenci z UKW w Bydgoszczy, Kierunek Turystyka i Rekreacja oraz zagraniczni studenci z wymiany ERASMUS. Odwiedzili wieże widokową  nad jeziorem w Sępólnie Krajeńskim. W ośrodku edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku odbyła się akcja promocyjno-informacyjna wraz z towarzyszącym spacerem wzdłuż jeziora Więcborskiego.  Pokazano również potencjał turystyczny miasta Więcbork.

            W tym dniu odbyło się również inne wydarzenie, spacer po lesie z wejściem na wieżę widokową w miejscowości Niechorz z dziećmi z Szkoły Podstawowej w Zbożu oraz prelekcje w ośrodku edukacji przyrodniczej KPK z Gminnym Przedszkolem „Niezapominajka” w Więcborku.

Pogoda dopisała, a dzień był bardzo intensywny.

Krajeński Park Krajobrazowy oraz Nadleśnictwo Runowo informuje o przedłużeniu terminu nadsyłania prac na konkurs fotograficzny pn. „Krajeński Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Runowo w obiektywie.”  do dnia 05.11.2021 r.

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Nadleśnictwa Runowo. Celem konkursu jest ukazanie w oryginalny sposób walorów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Runowo w „obiektywie”, rozwijanie pasji i uzdolnień oraz popularyzacja fotografii (przyrodniczej) jako dziedziny sztuki.
Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób zajmujących się amatorsko fotografowaniem przyrody. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii wraz z niezbędną dokumentacją.

www.krajenskipark.pl/ zakładka konkursy ekologiczne.

ZAPRASZAMY!