Krajeński Park - Ozy

Spośród wyróżniających się krajobrazowo terenów Park jest związany z czterema istniejącymi obszarami chronionego krajobrazu. Są to:

 

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich OChK Rynny Jezior Byszewskich utworzony został rozporządzeniem Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 oku. Obszar ten o ogólnej powierzchni 1800 ha swoim zasięgiem obejmuje tereny w południowo-wschodniej części obrębu Sośno nadleśnictwa Runowo wokół jezior: Dźwierznowskie, Słupowskie i Wierzchucinieckie Duże. Obszar stanowi przykład dobrze wykształconego krajobrazu polodowcowego z licznymi jeziorami.

 

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Kamionki OChK Doliny Rzeki Kamionki utworzony został rozporządzeniem Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Obszar ten o ogólnej powierzchni 1000 ha swoim zasięgiem obejmuje dolinę rzeki Kamionki wciętą w dość bogato urzeźbioną Wysoczyznę Krajeńską o młodoglacjalnym charakterze krajobrazu, wraz z otaczającymi jąłąkami. Obszar ten obejmuje również kompleksy leśne Nadleśnictwa Zamrzenica, obrębu Zamrzenica, położone wzdłuż rzeki Kamionki. Powierzchnia obszaru w stanie posiadania nadleśnictwa wynosi około 380 ha.

 

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich OChK Ozów Wielowickich utworzony został rozporządzeniem Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Obszar ten o ogólnej powierzchni 815 ha swoim zasięgiem obejmuje tereny centralnej części obrębu Sośno, nadleśnictwa Runowo. Charakteryzuje się występowaniem młodego krajobrazu polodowcowego, a w szczególności unikatowymi formami pozytywnymi tzw. ozami.

 

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Sępolenki OChK Doliny Rzeki Sępolenki utworzony został rozporządzeniem Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Obszar ten o ogólnej powierzchni 650 ha, swoim zasięgiem obejmuje morfologiczną dolinę rzeki Sępolenki, wciętą w Pojezierze Krajeńskie wraz z licznymi jeziorami oraz kompleksami leśnymi porastającymi równiny sandrowe. Obszar obejmuje również niewielkie kompleksy leśne położone wzdłuż rzeki Sępolenki.