POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej czy też nieożywionej, bądź ich skupiska wyróżniające się spośród innych tworów indywidualnymi cechami jak np. sędziwy wiek, kształt czy wielkość. Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego występuje ponad 100 pomników przyrody, w skład których wchodzi ok. 1000 obiektów takich jak:

  • aleje prawem chronione,
  • grupy (skupiska) drzew,
  • pojedyncze drzewa,
  • głazy narzutowe,
  • zbiorowiska roślinne.

Umiejscowienie pomników przyrody na terenie KPK jest różne. Można je znaleźć zarówno w lasach, przy drogach czy w sąsiedztwie gospodarstw domowych lub parków pałacowych.