"Rezerwat Lutowo" - fot. Łukasz Domek

Jest najstarszym rezerwatem w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w celu zachowania boru bagiennego o powierzchni 19,39 ha. Zlokalizowany jest w gminie Sępólno Krajeńskie pod bezpośrednim nadzorem Nadleśnictwa Lutówko. Drzewostan boru bagiennego tworzy przede wszystkim sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej. Szczególną uwagą warto zwrócić na liczną obecność w runie gatunku reliktowego– bażyny czarnej. Ponadto można tu spotkać wiele gatunków roślin chronionych rzadkich i cennych takich jak: wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, fiołek torfowy, turzyca bagienna, bobrek trójlistkowy, widłak jałowcowaty.

"Gaj Krajeński" - fot. Łukasz Domek

To rezerwat uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. Ochroną rezerwatową objęto obszar lasu o powierzchni 10,04 ha. Chroniony jest tu fragment drzewostanu dębowo-bukowego ze specyficznym runem. Poszczególne okazy buków i dębów nierzadko przekraczają wysokość 30 m, a średnica w pierśnicy wynosi ponad 150 cm. Szczególną uwagę warto zwrócić na rośliny chronione, rzadkie i cenne, takie jak: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kokoryczka okółkowa, przylaszczka pospolita, kostrzewa leśna, zachyłka trójkątna.

"Buki" - fot. Łukasz Domek

Powstał w czasie działalności Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 7 grudnia 2000 r. na mocy rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 247/00. Powierzchnia rezerwatu obejmuje 20,01 ha. Celem jego utworzenia jest zachowanie i zabezpieczenie powierzchni leśnej z dorodnym drzewostanem bukowym. Ponad 100-letnie buki charakteryzują się bardzo wysoką jakością, dlatego też przy zgodzie Regionalnego Konserwatora Przyrody jest pozyskiwany z nich materiał nasienny do nowych zalesień, po to aby służyły przyszłym pokoleniom. W rezerwacie Buczyna występuje bogactwo flory. W rezerwacie znajduje się bardzo wiele gatunków objętych ochroną prawną, są to: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, marzanka wonna. Ponadto „Buczyna” obfituje w liczne gatunki fauny zwłaszcza zwierzyny łownej.

"Dąb" - fot. Łukasz Domek

Jest to rezerwat utworzony w momencie działalności Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 7 grudnia 2000 r. Znajduje się on w pobliżu granic 3 województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Powierzchnia tego rezerwatu leśnego wynosi 45,83 ha o charakterystycznym typie siedliskowym. Celem ochrony jest tutaj las grądowy z drzewostanem dębowo-bukowym. Na szczególną uwagę zasługują licznie występujące rośliny chronione, takie jak: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, kokoryczka okółkowa, marzanka wonna, kopytnik pospolity.

Jest najmłodszym rezerwatem w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, powstał 11 sierpnia 2005 r. na mocy rozporządzenia Nr 17 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Łączna powierzchnia tego rezerwatu wynosi 102,76 ha. Rezerwat położony jest na obszarze wsi Wiele w powiecie nakielskim i obejmuje zbiornik wodny o średniej głębokości 0,5 m wraz z terenami przyległymi. Jest to rezerwat faunistyczny, celem jego ochrony jest zabezpieczenie i zachowanie miejsc lęgowych, żeru, odpoczynku i występowania licznych gatunków ptaków. Płytkie jezioro z utrudnionym dostępem dla ludzi jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla ptaków. Spośród najbardziej znanych gatunków ptaków należy wymienić takie jak: żuraw, gęś zbożowa, gęś białoczelna, łabędź krzykliwy, bocian czarny, perkoz, perkozek, kormoran, czapla biała, czapla siwa. Ponadto dzięki bardzo dużej liczebności ptactwa nie tylko wodnego rezerwat Jezioro Wieleckie jest miejscem doskonałym do warunków żerowania dla wielu gatunków ptaków drapieżnych, jak np. kania ruda, kania czarna, jastrząb, myszołów czy występujący coraz liczniej bielik. Stwierdza się tu gatunki znajdujące się w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej, a także gniazdowanie gatunków objętych Polską Czerwoną Księgą Zwierząt.