Rezerwat Lutowo - bór bagienny

Za użytki ekologiczne będące pozostałościami ekosystemów w postaci bagien, łąk, wód stojących, terenów trwale zabagnionych, pastwisk, jezior, jarów w poszczególnych gminach wchodzących w granice Krajeńskiego Parku Krajobrazowego uznano ok. 160 obiektów zajmujących ok. 500 ha. Na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wytyczono szlaki turystyki pieszej, które pozwalają z bliska poznać jego urozmaicone walory przyrodnicze. W Dąbrowie w gm. Kamień Krajeński znajduje się „Zielona Szkoła“, natomiast w Lutówku Młyn, gm. Sępólno Krajeńskie „Terenowy Óśrodek Edukacji Ekologicznej“.