"Torfowisko Messy" - fot. Damian Gołąb

Utworzony został rozporządzeniem Nr 14/97 Wojewody Bydgoskiego 14 kwietnia 1997 r. Jest to fragment cennego torfowiska o powierzchni ponad 600 ha z fragmentami lasu naturalnego – boru bagiennego i boru świeżego. Doły potorfowe oraz równoległy układ pasowy wyrobisk świadczy, że w latach 30-tych XX w. wydobywano tu torf. Istotnym i wyjątkowym elementem tego krajobrazu jest rzeka Orla, którą po obu stronach otaczają łąki.

Spośród gatunków chronionych warto wspomnieć o takich gatunkach jak rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, widłak spłaszczony, bagno zwyczajne, purchawica olbrzymia, sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty. Cennym i chronionym gadem spotykanym na obszarze „Torfowiska Messy” jest żmija zygzakowata.

Obecność drzewostanów powoduje ograniczenie odpływu wód opadowych. Pokrywa leśna ogranicza również przemieszczanie się mas powietrza, a co za tym idzie zawartej w nim wody, w związku z czym wilgotność powietrza w głębi lasu jest znacznie wyższa. Las pełni także rolę pompy ssącej, co znacząco wpływa na stabilizację gospodarki wodnej. Usunięcie drzewostanu na terenach torfowiskowych mogłoby spowodować ponowne ich zabagnienie. Warto pamiętać, że gleba torfowa posiada niebywałą zdolność kumulowania wody, maksymalnie może zawierać jej aż 80%, dzięki czemu nie pozwala na jej infiltrację.

Z wymienionych względów „Torfowisko Messy“ stanowi ważny zbiornik wodny dla lokalnego środowiska przyrodniczego.


"Roślinność bagienna" - fot. Łukasz Domek  


"Roślinność bagienna" - fot. Łukasz Domek