Wnętrze lasu fot. Łukasz Gwiździel

Obszary leśne są bogate w drzewostany liściaste. 66% Parku to grunty uprawiane rolniczo. Większe połacie leśne znajdują się w jego części zachodniej i ciągną się pasem wzdłuż zachodniej jego granicy. Na pozostałym obszarze rozrzucone są na odrębnych powierzchniach.

Drzewostan lasów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo zróżnicowany. Na obszarach Parku przeważają lasy liściaste i mieszane z przewagą buka, dębu i grabu, z domieszką brzozy i drzew iglastych. Spotyka się tu również bory sosnowe. W północno-zachodniej części występują też czyste buczyny i dąbrowy podlegające ochronie. Lasy parku są bogate w runo i podszycie, gdzie wiele jest roślin chronionych.

W dolinach rzek, na obrzeżach jezior rynnowych częste są drzewostany olszowe.