Źródło: Plan Ochrony KPK

1. Szlak Więcborski (czarny)

Trasa zaczyna się sprzed dworca PKP w Więcborku. Dalej prowadzi wzdłuż rynny Jez. Więcborskiego (na wsch. od. miasta) w kierunku Śmiłowa, Karolewa, Pęperzyna, Zabartowa (łącznia długość 19 km), przez zalesione wzniesienia morenowe oraz tereny o zróżnicowanych formach polodowcowych;

2. Szlak Męczeństwa Krajan (zielony)

Trasa zaczyna się we wsi Jastrzębiec (gm. Więcbork), w pobliżu cmentarza i kaplicy mauzoleum z 1948 r., budowy ku czci pomordowanych w 1939 r. Polaków, mieszkańców Krajny i Borów Tucholskich. Dalej prowadzi przez Karolewo (dawny obóz koncentacyjny), południowym brzegiem Jez. Śmiłowskiego (wieś Śmiłowo), przez Suchorączek i Wysoką Kraj., dalej w kierunku płn.-wsch. – do Sępólna Kraj (łącznie 27,8 km);

3. Szlak Jezior Krajeńskich (zielony)

Trasa pieszej wędrówki zaczyna się w Więcborku, przebiega przez miasto i dalej w kierunku południowym, przez tereny leśne, nad brzegiem jezior – Więcborskie, Bydgoskie, Weśrednik, Proboszczowskie – do wsi Zabartowo (łącznie 8 km);

4. Szlak im. dr S. Łabędzińskiego (niebieski)

Trasa zaczyna się w Więcborku. Dalej prowadzi do Runowa Kraj., a potem wzdłuż brzegów jezior Głęboczek Duży, Czarmuńskie (wieś Czarmuń), Rościmińskie, Witosławskie do wsi Witosław (w gm. Mrocza; łączna długość 20 km.);

5. Szlak Rezerwatów Krajeńskich (zielony)

Jest to szlak typowo przyrodniczy, preferowany dla turystyki pieszej. Prowadzi przez kompleks leśny środkowej części Pojezierza Krajeńskiego. Prowadzi z Sypniewa (gm. Więcbork),przez Frydrychowo, wzdłuż Jez. Modła, wieś Dwanaście Apostołów, Jez. Jelonek, dalej w sąsiedztwie jeziora Juchacz do Witkowa (gm. Sępólno Kraj., łącznie 29 km). Na trasie szlaku znajdują się rezerwaty przyrody „Lutowo” i „Gaj Krajeński”;

6. Szlak im. gen. Jakuba Komierowskiego (niebieski)

Szlak poświęcono generałowi, który wystawił pułk piechoty w wojnie z Prusami w 1807 r. Prowadzi przez piękne lasy, doliną rzeki Sępolenki, przez dawne dobra rodziny Komierowskich – od Sępólna Kraj., poprzez Komierowo i Wałdówko, dalej poza teren Parku (łącznie 22 km);

7. Szlak Rycerza Bossuty (czerwony)

Szlak poświęcony pierwszemu właścicielowi Komierowa, czeskiemu rycerzowi Bossucie. Wiedzie przez pola, wzgórza morenowe i lasy – z Kamienia Kraj., Małej Cerkwicy, poprzez Włościbórz i Komierowo, do Sępólna Kraj.

8. Szlak Sępoleński (czarny)

Trasa prowadzi z Sępólna Kraj., wzdłuż północnych brzegów jezior Sępoleńskiego i Lutowskiego,do Lutówka (łącznie 7,5 km);

9. Szlak Akademicki (żółty)

Kamień Kraj. – Brzuchowo – Płocicz – Piaseczno – Sępólno Kraj. (12 km);

10. Szlak Znaku Rodła Janiny Kłopockiej (niebieski)

Sypniewo – Jazdrowo – Iłowo – Radońsk– Lutowo – Lutówko Młyn – Płocicz – Duża Cerekwica – Drożdzenica (36,5 km);

11. Szlak im. St. Łabędzkiego (niebieski)

Dookoła Jeziora Witosławskiego.

Pozostałe szlaki (3) wyznaczono dzięki działającemu na terenie gminy stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Gminy Kamień”, tj.:

12. Szlak Dookoła Jeziora Mochel” (pieszy, zielony),

13. Szlak Doliny Kamionki (pieszy, niebieski),

14. Szlak Północnej Krajny (rowerowy).

Atrakcyjność turystyczną Parku podnosi szlak „Na żurawinowych włościach” (gm. Kęsowo), w ramach którego wydzielono trzy ścieżki rowerowe – historyczną, przyrodniczą i rekreacyjną. Ponadto przez północną części Parku przebiega tranzytowy szlak rowerowy „Naszyjnik Północy”(Witkowo -Kamień Kraj. – Obkas – Dąbrówka – Drożdzienica – Krajenki – Tuchółka - Kęsowo). Szansę aktywnej rekreacji stanowi także przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie Parku międzynarodowa ścieżka rowerowa EUROROUTER-1 (droga Witosław – Mrocza).