Wieś sołecka położona w linii prostej 6 km na północ od Kamienia Kr. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1217 roku. Wieś do czasu zaborów była własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. Pierwszy kościoł powstał tu w XIV w., obecny pochodzi z 1877 roku. Nieistniejący obecnie młyn wodny, położony 4 km na zachód od wsi, był wzmiankowany już w 1273 roku. Funkcjonował do początku XX w. Wokół kościoła znajduje się cmentarz przykościelny z XIX i XX w. Wśród zabudowy wiejskiej zachowało się do naszych czasów także kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych z XIX i pocz. XX wieku.
Obkas