Wieś Pęperzyn leży 5,5 km na południe od Więcborka. Jest jedną z najstarszych miejscowości gminy. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pojawiła się w roku 1288. Wieś należała wtedy do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Jednak już w początkach XIV wieku Pęperzyn stał się własnością szlachecką. Należał wraz z Więcborkiem i okolicami kolejno do rodów: Pęperzyńskich, Więcborskich, Zebrzydowskich, Garczyńskich i Smoszewskich, a w XVIII wieku - do Potulickich. W II połowie XVIII wieku Pęperzyn stał się jednym z najważniejszych ośrodków wiary luterańskiej na Krajnie. Znajdował się tu dom modlitwy, w którym nabożeństwa odprawiało dwóch pastorów. Po I rozbiorze Polski sytuacja luteranów jeszcze się poprawiła. Dopiero w połowie XIX wieku Pęperzyn zaczął tracić na znaczeniu - na rzecz coraz silniejszego i prężniejszego ośrodka społeczności ewangelickiej w Więcborku.