Miasto powiatowe nad Jeziorem Sępoleńskim, wymieniane jako osada targowa już w 1312 roku. Prawa miejskie otrzymało w 1360 roku. W 1409 zostało zajęte przez Krzyżaków, a w XVII wieku zniszczone przez Szwedów. W roku 1674 nastąpiło odnowienie przywileju lokacyjnego.

Układ urbanistyczny z XIV-XIX wieku. Warto zwrócić uwagę na budynek starostwa powiatowego z 1929 roku, późnobarokowy kościół z klasycystycznym frontonem (1789-1803) oraz zabudowę rynku z II połowy XIX wieku. Nad jeziorem strzeżone kąpielisko. Miejsce przecięcia szlaków turystycznych. Szlak kajakowy na Sępolence.