Wałdówko
 – wieś sołecka leżąca 12 km na wschód od Sępólna Kr. i 3 km na południe od Wałdowa. Pierwsza wzmianka pochodzi z1484 r. Dawniej, własność szlachecka, należąca do właścicieli Wałdowa. Stanowiła centrum dóbr wałdowskich ,zarządzanych z mieszczącego się tu dworu z folwarkiem. W XIX w. folwark przeszedł w ręce niemieckie - rodziny Kruger, którzy byli właścicielami do 1945r. Nad oddaloną o 1,5 km na południe rzeką Sępolenka, znajdował się młyn wodny należący do dóbr wałdowskich, zwany też młynem Olszewka – od miejscowości położonej po sąsiedzku, po drugiej stronie rzeki. Zarówno młyn jak i dwór uległy daleko idącej przebudowie po 1945 r. Częściowo zachowane dawne zabudowania folwarczne Wałdówka, pozostają obecnie w dzierżawie
.