Wydarzenia

 • Spotkanie autorskie w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia

  15.05.2023
  Nadgoplański Park Tysiąclecia zaprasza na spotkanie autorskie z red. Krystyną Lewicką-Ritter dziennikarką, regionalistką, autorką książki pt: „W Kujawsko-Pomorskiem – z Oskarem Kolbergiem pod rękę”. Spotkanie odbędzie się 18 maja o godz. 13:30 w siedzibie Parku. Spotkanie objęte jest patronatem Elżbiety Piniewskiej – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Wszystkich serdecznie zapraszamy!
   
 • Questy

  09.05.2023

  Nadgoplański Park Tysiąclecia zaprasza wszystkich pasjonatów wędrówek do zabawy w questing. Questing jest rodzajem gry terenowej z wątkiem edukacyjnym. Uczestnicy zabawy podążają szlakiem wytyczonym przez wskazówki oraz rozwiązują zagadki i zadania umieszczone na karcie questu.

  Quest pełni funkcje edukacyjne, poznawcze, integracyjne, rekreacyjne i rozrywkowe. Jest ciekawą metodą promocji regionu i miejsc cennych pod względem przyrodniczym oraz historycznym. 

  Karty dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania (pdf).

  Quest "Myszy Harcują" czas trwania ok. 30 minut. 

  Quest "Na tropie Goplan" czas trwania ok. 1 godziny.

  Wypełnioną kartę questa należy dostarczyć do siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia , a Ty za udział w zabawie otrzymasz „parkowy” upominek.

  Attachments:
  Nazwa plikuRozmiar pliku
  Myszy Harcują4735 kB
  Na tropie Goplan2665 kB
   
 • Noc Muzeów 2023

  05.05.2023

  Nadgoplański Park Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy serdecznie wszystkich zaprasza do udziału w Nocy Muzeów organizowanej we współpracy z PTTK Oddział Nadgoplański!

  W sobotę 13 maja od godziny 18:00 do 22:00 odbędzie się Noc Muzeów, w trakcie której można bezpłatnie zwiedzić ekspozycję historyczną w siedzibie Parku przy ul. Popiela 3, Mysią Wieżę oraz Kolegiatę! 

  Dodatkowo zachęcamy do udziału w mini zabawie!

  1. Pobierz i wydrukuj broszurkę (załącznik na dole lub link), link: Broszura do pobrania
  2. W każdym z miejsc, które odwiedzisz poproś o pieczątkę potwierdzającą zwiedzanie. Prosimy Kolegiatę oraz Mysią Wieżę zwiedzić najpóźniej do 21:30, aby zdążyć odebrać upominek w Parku.
  3. Po zebraniu trzech pieczątek w siedzibie Parku czeka do odbioru skromna nagroda.

  Co to jest Noc Muzeów? 

  Noc Muzeów to wydarzenie, które polega na udostępnianiu galerii, muzeów oraz instytucji kultury w godzinach nocnych. Wstęp na wydarzenia organizowane podczas imprezy jest bezpłatny. Pierwsza Noc Muzeów w Polsce odbyła się w 2003 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a każdego roku ilość instytucji, które brały udział się zwiększała. W ubiegłym roku odbyło się ponad 150 wydarzeń. 

  Attachments:
  Nazwa plikuRozmiar pliku
  Broszurka do pobrania9137 kB
   
 • Otwarcie ekspozycji historycznej w weekendy

  28.04.2023

  Nadgoplański Park Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy serdecznie wszystkich zaprasza do zwiedzania ekspozycji historycznej “U źródeł polskości”, która ponownie zostanie udostępniona dla zwiedzających w weekendy, w sezonie turystycznym (maj - sierpień).

  Otwarcie nastąpi w pierwszy weekend majowy tj. 6-7 maja w godzinach 14:00-18:00 - wstęp

  bezpłatny.

  Ekspozycja historyczna “U źródeł polskości” mieści się w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy, a utworzona została dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym miejscu przybliżona jest historia Nadgopla oraz znajdują się liczne artefakty muzealne, pozyskane m.in. podczas wykopalisk archeologicznych. Zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania, z przystosowaniem, do każdej grupy wiekowej. W ekspozycji znajdują się również wirtualna przebieralnia oraz komiks o Popielu z myślą o najmłodszych.

   
 • NIE WYPALAJ TRAW!

  25.04.2023
  Zaczęła się wiosna, praca na polach rwie, ptaki śpiewają, motyle latają, a w oddali widać dym!
  Niestety co roku w okresie wiosennym dochodzi do licznych pożarów, spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych.
  Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” (art. 124), a „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwar - podlega karze aresztu albo grzywny” (art. 131).
  Ponadto w ustawie o lasach czytamy, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych" (art. 30).
  Pamiętajcie, że za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje, zgodnie z kodeksem wykroczeń: „kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł (art. 82). A kodeks karny mówi, że „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia” (art. 163).
  W świadomości wielu ludzi funkcjonuje pogląd, że wypalanie traw na wiosnę jest dobre, że dzięki temu pozbywamy się suchej i niechcianej martwej roślinności, nawożona jest gleba, a młode rośliny mają miejsce do wzrostu.
  Oczywiście jest to nieprawda.
  W rzeczywistości gleba po wypaleniu ubożeje. Naukowcy od lat informują, że takie zabiegi powodują spadek liczebności bakterii w glebie, niszczone są mikroorganizmy oraz wierzchnia warstwa próchnicy. Gleba staje się jałowa, a na powrót do stanu sprzed pożaru potrzebuje kilku lat.
  W pożarach giną ogromne ilości zwierząt, bezkręgowce, pożyteczne owady zapylające, większe ssaki oraz ptaki. I to właśnie u tych ostatnich pożary zbierają największe żniwo. Ptaki, które zakładają gniazda na ziemi, w krzewach oraz w trzcinowiskach, w chwili wybuchu pożaru nie zabiorą gniazda i jaj pod pachę, aby uciec. One i ich pisklęta giną!
  Szczególnie przestrzegamy rolników, przed wypalaniem traw i nieużytków. Proceder ten może doprowadzić do cofnięcia dopłat wypłacanych przez ARiMR. Pamiętajmy, że od wejścia Polski do UE rolnicy mogą uzyskać dopłaty bezpośrednie do gruntów, jednym z warunków otrzymania tych dopłat jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze.
  Jak czytamy na stronie gov.pl „ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.”
  Więc, czy wypalanie traw i nieużytków dla rolników jest opłacalne?
  Szczerze w to wątpimy!
  Na koniec apelujemy do wszystkich o zdrowy rozsądek, pamiętajcie, że każdy pożar zagraża życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt.
  Zdjęcie tegoroczne wykonane w Ostrówku.
   

Warto zobaczyć

 • Rezerwat Jezioro Rakutowskie

  17.03.2023

  Widok na Jezioro Rakutowskie z wieży widokowej

  Rezerwat typu faunistycznego utworzony w 1982 roku, położony na obszarze Niecki Kłócieńskiej, jest największym i najciekawszym zbiornikiem wodnym w granicach GWPK (powierzchnia 414,07 ha), położony na trenie Gminy Kowal. Rezerwat został utworzony w celu zachowania największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków.

 • Półwysep Potrzymiech

  06.12.2013

  O atrakcyjności Gopła i okolic obok wartości historycznych decyduje bogaty świat przyrody. Półwysep Potrzymiech z bogactwem przyrodniczym i historią stanowi najcenniejszy obszar na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W przeszłości teren półwyspu stanowił grupę izolowanych wysp. Dopiero w czasach, gdy podjęto działania w celu odwadniania terenów podmokłych, wylesiania terenów pod uprawę roli, z wód jeziora Gopło wyłonił się półwysep. 

  Przyrodę półwyspu ukształtowało wiele czynników. To człowiek stworzył krajobraz dzisiejszego nadgopla z mozaiką pól uprawnych, łąk, pastwisk, gdzie w sprzyjających warunkach znajdują tutaj miejsca lęgowe i żerowiska ptaków.

  Na Półwyspie Potrzymiech znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Rysiówka”, gdzie odbywają się zajęcia terenowe (więcej info. w zakładce DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA).

  Potrzymiech to doskonałe miejsce dla miłośników fotografii przyrodniczej, pieszych wycieczek oraz obcowania z naturą. To tu można obserwować bieliki, dudki, kormorany, srokosze, myszołowy, błotniaki, wąsatki i ogromne stada żurawi i gęgaw.

  Szczególnie polecamy odwiedzenie półwyspu wiosną, gdzie gęgawa wychowuje swoje młode. Należy wspomnieć, że populacja gęgawy nad Gopłem wynosi 5% w skali Europy, podczas gdy w Polsce występuje blisko 10% tej populacji. 

  Półwysep Potrzymiech to miejsce, które warto zobaczyć, poznać barwny świat przyrody i zrozumieć ją. Należy pamiętać przy tym o rozwadze, zdrowym rozsądku, ponieważ woda oraz bagna otaczające Potrzymiech, to żywioł, który potrafi być bezlitosny. 

  Wędrując po Potrzymiechu należy pamiętać, że zawsze należy trzymać się wyznaczonego szlaku i nie płoszyć zwierząt.

   
 • Mysia Wieża - pozostałości Zamku Kazimierza Wielkiego

  11.09.2013

  Jest ona pozostałością zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, który został zniszczony przez Szwedów w 1657 roku. 

  Ów średniowieczny zamek otoczony był wysokim murem ceglanym z blankowaniem. Posiadał także oprócz narożnej ośmiobocznej Mysiej Wieży dwa budynki stojące przy murach i bramę wjazdową.

  Attachments:
  Nazwa plikuRozmiar pliku
  Architektura zamku kruszwickiego Maciej Małachowicz9519 kB
   
 • Romańska kolegiata św. Piotra i Pawła

  11.09.2013

  XII-wieczna romańska Kolegiata św. Piotra i Pawła

  Bezcennym kruszwickim zabytkiem jest XII-wieczna romańska Kolegiata św. Piotra i Pawła. 

  Budowla ta stanowi bazylikę trójnawową z transeptem i jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Wcześniej bazylika miał dwie wieże, które w XV w zostały zastąpione jedną do połowy ceglaną . Z wyposażenia świątyni na uwagę zasługują: kamienna chrzcielnica z XII w, dużej wartości rzeźby późnogotyckie z początków XV w oraz monstrancja z końca XV w. 

   
 • Spichlerz dworski

  05.12.2013

  Spichlerz wzniesiony został w 1709r. Jest to obiekt drewniany, posadowiony na kamiennej i ceglanej podmurówce, w konstrukcji zrębowej z bali wiązanych na jaskółczy ogon, z łątkami pośrodku ścian. Założony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z poddaszem o dwóch poziomach użytkowych, z dachem dwuspadowym z naczółkami. Na parterze strop belkowy z podciągiem wspartym na rzędzie 5 słupów, na poddaszu strop belkowy z dwoma podciągami.