Regulamin konkursów organizowanych na fanpage Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na Facebooku. 

W piątek 19.10.2012 r. odbył się finał konkursu „Skąd Nasz Ród”, który organizowany jest corocznie przez Nadgoplański Park Tysiąclecia. Do rywalizacji stanęły szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz organizacje pozaszkolne.

W konkursie uczestniczyli reprezentanci gmin, które znajdują się na terenie NPT, a więc Jeziora Wielkie, Piotrków Kujawski oraz Kruszwica.

Konkurs „Skąd Nasz Ród” poprzedzają eliminacje szkolne, dlatego w finale biorą udział najlepsi. NPT stara się zachęcić jak najwięcej uczestników po to, aby wiedza o Parku i przyrodzie nas otaczającej była jak największa. Konkurs to również okazja do integracji wielu środowisk, stąd udział Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi, Kruszwicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Oprócz sprawdzenia wiedzy przyrodniczo-historycznej odbyły się podsumowania konkursów: plastycznego pt. „Barwy Nadgopla”, fotograficznego pt.„Gopło w obiektywie” oraz literackiego.
Wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac, które można było obejrzeć na okolicznościowej wystawie. Wybór pierwszych miejsc był bardzo trudny i sprawił duży kłopot komisji, dlatego oprócz trzech pierwszych miejsc, zostały przyznane wyróżnienia.

Z okazji 590 rocznicy nadania praw miejskich Kruszwicy 17 czerwca odbył się konkurs wędkarski organizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz Urząd Miejski w Kruszwicy.

W konkursie udział brało 33 uczestników (dzieci i młodzież do lat 16). Najwięcej ryb złowił Wojciech Molenda – 3,440 kg, drugie miejsce zdobyła Joanna Pieczyńska – 3,200 kg, a trzecie Bartłomiej Babiarz – 2,500 kg.

Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki natomiast po nagrody zwycięzców I, II i III miejsca zapraszamy 30 czerwca podczas obchodów Dni Kruszwicy.

Za nami już XI edycja finału wojewódzkiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski’, organizowanego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Udział w Konkursie brały szkoły z całego województwa, gdzie każda z nich reprezentowała dany Park Krajobrazowy.

W dniu 21.10.2011r. przeprowadziliśmy finał cyklu konkursów o nazwie „Skąd nasz ród”. W szranki wiedzy o przyrodzie, kulturze, historii stanęła młodzież i dzieci z gmin nadgoplańskich, tj. 

  • uczniowie ze Szkół Podstawowych z Kruszwicy, Chełmc, Woli wapowskiej, Polanowic, Piotrkowa Kujawskiego, Rzeszynka, oraz Rusinowa
  • uczniowie Gimnazjów z Kruszwicy, Bachorc, Włostowa oraz Piotrkowa Kujawskiego
  • uczniowie z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy i Kobylnikach oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy
  • wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kruszwicy i Nowej Wsi oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Kruszwicy 

Dnia 22 marca br. uczestniczyli w zajęciach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bielicach wraz z opiekunami m.in. p. Romanem Żółkiewiczem.

Tematyką zajęć była historia, fauna, flora NPT, Jezioro Gopło oraz Światowy Dzień Wody.

Po zajęciach w salce, uczestnicy udali się granicami parku aż do Złotowa i Grodziska w Mietlicy pod przewodnictwem p. Tomasza Sołtysika - Strażnika Parku. 

Dnia 7 marca o godzinie 10.00 gośćmi Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia były przedszkolaki z PS nr 1 w Kruszwicy wraz z p. Ireną Rychczyńską oraz p. Jolantą Zielińską – opiekunkami.

Tematyka zajęć opiewała na informacje dot. parku, j.Gopło oraz fauny nadgopla. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w konwersacji, dyskusji itp.

Ogromną ich ciekawość budziły materiały dermoplastyczne, znajdujące się na salce, zwłaszcza orzeł bielik, kormorany, gęś gęgawa, bocian biały, bąk czy dzik- o których między innymi była mowa.

Spotkanie zakończyło się krótkim powtórzeniem wiadomości, konkursem ustnym, po czym przedszkolaki wręczyły podziękowanie za poświęcony im czas i uwagę.

J.G.

Fotorelacja

Dnia 3 marca br. reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy w składzie: Maja Orzeł, Katarzyna Polińska, Marcin Cięgotura oraz Filip wzięła udział w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu pn. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbył się w zabytkowej chacie w miejscowości Chrostkowo (woj. kujawsko-pomorskie, powiat świecki) o godz. 10.00 pomiędzy delegatami szkół reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki pomocy finansowej WFOŚiGW od wielu lat przeprowadzane są cykliczne konkursy, w których liczba zainteresowanych wzrasta. Są nimi:

  • konkurs historyczno-przyrodniczy „Skąd nasz ród”,
  • konkurs fotograficzny „Gopło w obiektywie”,
  • konkurs plastyczny „Barwy Nadgopla”,
  • konkurs literacki.

Dnia 02.06.2011r. o godzinie 10:00 odbyła się VIII edycja konkursu przyrodniczego "Czy znasz najbliższą okolicę?", której organizatorem była Szkoła Podstawowa w Rusinowie we współpracy z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia.