Dnia 02.06.2011r. o godzinie 10:00 odbyła się VIII edycja konkursu przyrodniczego "Czy znasz najbliższą okolicę?", której organizatorem była Szkoła Podstawowa w Rusinowie we współpracy z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia.

Celem owego konkursu był rozwój zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie odpowiednich zachowań młodych ludzi wobec przyrody. W konkursie brało udział 21 dzieci z 7 szkół podstawowych: 

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy
  • Szkoła Podstawowa w Rusinowie
  • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach
  • Szkoła Podstawowa we Woli Wapowskiej
  • Szkoła Podstawowa w Sławski Wielkim
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach

którym stworzono warunki do rozwoju swoich umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy praktyce.

Konkurs rozpoczęła p. Anna Wiśniewska - Dyrektor SP w Rusinowie oraz p. Andrzej Sieradzki - Dyrektor NPT przywitaniem uczestników oraz wyjaśnieniem zasad konkursu. Składał się on z dwóch części, z pierwszej – teoretycznej, pisemnej, która miała formę testu składającego się z 6 zadań, obejmujących m.in. czytanie ze zrozumieniem tekstu przyrodniczego, przystosowanie i przetrwanie zwierząt podczas zimy, znajomość roślin kłączowych oraz budowę łańcucha pokarmowego z organizmów nadgoplańskich i trwała 45 minut; oraz drugiej – praktycznej, bieg w którym to uczniowie otrzymali koperty z zadaniami do wykonania na terenie Półwyspu Rzępowskiego m.in. określali azymut, rozpoznawali rośliny wodne i gatunki drzew, rysowali plan i określali skalę masztów oraz każda drużyna musiała zaproponować doświadczenie określające szybkość nurtu jeziora. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili: Halina Bartkowska (SP Polanowice), Urszula Kołodziejska (SP Chełmce), Barbara Sieńkowska (SP Sławsk Wielki), Izabela Ratajczyk (SP nr 2 w Kruszwicy).

Po wszystkich zmaganiach uczniowie mieli czas na odpoczynek przy ognisku.
Około godziny 14:00 ogłoszono wyniki konkursu. 

  • I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Sławski Wielkim
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy

Najlepszą wiedzą teoretyczną wykazał się uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Kruszwicy, Adam Mazur. Drugie miejsce egzekwo zajęły Alicja Szejner ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy i Oliwia Burzyńska ze Szkoły Podstawowej z Polanowic. Natomiast trzecie miejsce zajął Piotr Cięgotura ze Szkoły Podstawowej ze Sławska Wielkiego.
Część nagród sponsorował Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Fotorelacja