Dzięki pomocy finansowej WFOŚiGW od wielu lat przeprowadzane są cykliczne konkursy, w których liczba zainteresowanych wzrasta. Są nimi:

  • konkurs historyczno-przyrodniczy „Skąd nasz ród”,
  • konkurs fotograficzny „Gopło w obiektywie”,
  • konkurs plastyczny „Barwy Nadgopla”,
  • konkurs literacki.

W konkursie „Skąd nasz ród” udział biorą trójosobowe reprezentacje szkół, walczące o nagrody indywidualne oraz dla placówek. Przygotowywany jest dla IV kategorii:

  • szkoły podstawowe,
  • gimnazja,
  • szkoły ponadgimnazjalne,
  • organizacje pozaszkolne tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Konkurs fotograficzny i literacki zrzesza wszystkich, natomiast w konkursie plastycznym mogą zaprezentować swoje zdolności dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III SP. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – to nazwa ogólnopolskiego konkursu, w którym po raz kolejny udział biorą gimnazjaliści szkół w obrębie gmin nadgoplańskich, mający możliwość wykazania się wiedzą ogólną z biologii i znajomością parku w kolejnych etapach. Nadgoplański Park Tysiąclecia jest także współorganizatorem konkursów organizowanych przez szkoły podstawowe bądź sprawując patronat honorowy.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa SNR 2010

Regulamin konkursu SNR 2010

Regulamin X edycji konkursu