W dniu 21.10.2011r. przeprowadziliśmy finał cyklu konkursów o nazwie „Skąd nasz ród”. W szranki wiedzy o przyrodzie, kulturze, historii stanęła młodzież i dzieci z gmin nadgoplańskich, tj. 

  • uczniowie ze Szkół Podstawowych z Kruszwicy, Chełmc, Woli wapowskiej, Polanowic, Piotrkowa Kujawskiego, Rzeszynka, oraz Rusinowa
  • uczniowie Gimnazjów z Kruszwicy, Bachorc, Włostowa oraz Piotrkowa Kujawskiego
  • uczniowie z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy i Kobylnikach oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy
  • wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kruszwicy i Nowej Wsi oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Kruszwicy 

Test obejmował informacje o Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, a także wiedzę, którą uczniowie zdobyli podczas zajęć szkolnych. Pytania dotyczyły m. in. aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Nadgoplański Park Tysiąclecia, historii Parku, walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, jeziora Gopło, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.

Spośród uczniów ze Szkół Podstawowych I miejsce zdobyli uczniowie ze SP im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach (Mikołaj Kałużyński, Mikołaj Burzyński, Dawid Motyka), II miejsce – uczniowie ze SP nr 2 im w Kruszwicy (Weronika Kardacz, Sebastian Kanarek), III miejsce – uczniowie ze SP nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy (Jakub Ratajczyk, Martyna Bąkowska, Wojciech Lis)

Spośród gimnazjalistów I miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy (Katarzyna Polińska, Maja Orzeł, Marcin Cięgotura), II miejsce – uczniowie z Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie (Agata Kaźmierska, Sebastian Kaźmierski, Natalia Szczepankiewicz), III miejsce – uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy (Michał Pawłowski, Marta Grzankowska, Kacper Pawlak)

Spośród uczniów ze szkół Ponadgimnazjalnych I miejsce zajęli uczniowie z Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (Justyna Wiśniewska, Elżbieta Wiśniewska, Sylwia Glanc), II miejsce – uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (Marek Szałkiewicz, Monika Bassa, Grzegorz Kaźmierski), III miejsce – uczniowie z Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (Karolina Radaszewska, Sylwia Szymańska, Natalia Dykowska)

Ostatnią Kategorią były Organizacje Pozaszkolne, w której to I miejsce zajęli wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi (Agnieszka Janaszak, Grzegorz Proń), II miejsce – wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kruszwicy (Tomasz Stankiewicz, Katarzyna Wieczorkiewicz, Jakub Majchrzak), III miejsce - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt w Kruszwicy (Patrycja Tadajewska, Dominika Siudowska, Natalia Miszkiel).

Oprócz konkursu sprawdzającego wiedzę młodzieży o przyrodzie i historii naszego Parku odbyły się również: 
Konkurs fotograficzny pt. „Gopło w obiektywie”, w którym to I miejsce zajął Jakub Wiśniewski z Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy, II miejsce zajęła Zuzanna Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Rusinowie, III miejsce zajęła Jagoda Ciechanowska z gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie. Przyznano również wyróżnienie dla Jakuba Ratajczyka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy. 

Konkurs literacki, w którym I miejsce zajęła Karolina Grzechowiak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. pkł. Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego w Rzeszynku, II miejsce – Patrycja Januszek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w kruszwicy, III miejsce – Klaudia Nawrocka z Gimnazjum im. kard. Stefana wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim.

Konkurs plastyczny pt. „Barwy Nadgopla” i tu I miejsce zajął Micha Zdziarski ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach, II miejsce – Martyna Mrówczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach, III miejsce – Teresa Budzińska z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi. Tutaj również przyznano wyróżnienie dla Ewy Knapczyk z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kruszwicy. 

Imprezę rozpoczęto od premiery filmu promującego Nadgoplański Park Tysiąclecia, następnie odbyły się występy artystyczne dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kruszwicy oraz występ wokalny dziewczyn z Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”. Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursów oraz wręczono dyplomy i nagrody, które ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wśród nagród znajdowały się m.in. dyski zewnętrzne, pamięci USB, śpiwory, torby podróżne, zestawy słuchawkowe, klawiatury i myszy bezprzewodowe. 

Po wręczeniu nagród wszystkich uczestników zaproszono przed budynek, gdzie można było przy ognisku upiec kiełbaskę oraz zjeść grochówkę.

Nasze konkursy z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku udział wzięły łącznie 172 osoby.

Fotorelacja