AKTY PRAWNE

REZERWAT PRZYRODY

Zarządzeniem nr 263 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15.09.1697 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Zarządzenie nr 5/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia”.

PARK KRAJOBRAZOWY

Rozporządzenie NR 252/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Rozporządzenie Nr 30 /2004 WOJEWODY Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. 

  NATURA 2000

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), Nadgoplański Park Tysiąclecia został włączony do sieci NATURA 2000 pod nazwą Ostoja Nadgoplańska (kod obszaru PLB 040004), obejmującą obszar 10.039,5 ha w tym:

  a) 6.629,1 ha położone w województwie kujawsko - pomorskim na terenie gmin: Kruszwica (4.463,0 ha), Jeziora Wielkie (1.573,0 ha) i Piotrków Kujawski (432,2ha),

  b) 3.410,4 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gminy Skulsk (3.164,0 ha) i Wierzbinek (246,4 ha).

  Jednoczenie na terenach NPT został utworzony specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Gopło (kod obszaru PLH 040072) obejmujący obszar 13 459,42 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim oraz w województwie wielkopolskim. Obszar też został wyznaczony w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków. 

  Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy, działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
  • statutu NPT.

  Obowiązujące akty prawne - BIP NPT