Nadgoplański Park Tysiąclecia to obszar pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk i innych nieużytków oraz jezioro. Jezioro Gopło - serce parku zwane w przeszłości Mare Polonorum, to miejsce lęgowe licznych gatunków ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz miejsce ich odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Park Tysiąclecia powołany został nie tylko dla ochrony ptaków, ale również dla zabezpieczenia wartości historycznych tego regionu związanych z początkiem państwa polskiego.

Tu nad Gopłem, jak dowodzą prowadzone badania archeologiczne stałe osadnictwo istniało już w epoce kamiennej. Kruszwica w przeszłości posiadała rangę stolicy Książęcej, Królewskiej i biskupiej a prawa miejskie nadał jej w 1422 roku Król Władysław Jagiełło.

obszar NPT

Nadgoplański Park Tysiąclecia położony na Wysoczyźnie Kujawskiej obejmujący obszar gruntów, lasów, bagien i nieużytków, w którego skład wchodzą również obszary objęte ochroną rezerwatową m.in. Trzciny Giżewskie, Zatoka Sucha, Zatoka Biała Osoba, Kąty Kickowskie, Bąbule, Bachorze, Potrzymionek oraz perełka NPT – jezioro Gopło, zwane dawniej Mare Polonorum, czyli Morze Polaków – największe jezioro Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i dziewiąte pod względem powierzchni jezioro w Polsce.

Oprócz wymienionych wyżej elementów krajobrazu przyrodniczego NPT swoiste znaczenie mają również parki, pałace, dworki i kościoły zabytkowe m. in. Mysia Wieża, Romańska Kolegiata św. ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy, Kościół p.w. św. Anny w Kościeszkach, Pałac w Ostrówku, Pałac w Rzeszynku.

Nadgople to obszar o wysokich wartościach ekologicznych, na które składają się zróżnicowane, często unikatowe zbiorowiska roślin i zwierząt. Jednym z nich jest Gęś Gęgawa – herbowy ptak NPT, obdarzony dużą inteligencją, doskonałą pamięcią i ciekawością. Na szczególną uwagę zasługuje również 300-letni wiąz szypułkowy Popiel – trzeci obok Mysiej Wieży i Gęgawy symbol Parku, który osiągnął imponującą grubość pnia, a u szczytu korony nosi liczne ślady mocowania się drzewa z żywiołami przyrody.