Nadgoplański Park Tysiąclecia to obszar pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk i innych nieużytków oraz jezioro. Jezioro Gopło - serce parku zwane w przeszłości Mare Polonorum, to miejsce lęgowe licznych gatunków ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz miejsce ich odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Park Tysiąclecia powołany został nie tylko dla ochrony ptaków, ale również dla zabezpieczenia wartości historycznych tego regionu związanych z początkiem państwa polskiego.

Tu nad Gopłem, jak dowodzą prowadzone badania archeologiczne stałe osadnictwo istniało już w epoce kamiennej. Kruszwica w przeszłości posiadała rangę stolicy Książęcej, Królewskiej i biskupiej a prawa miejskie nadał jej w 1422 roku Król Władysław Jagiełło.

W nowych założeniach „Park" ma zapewnić również ochronę naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i przepięknych a jednocześnie swoistych cech nadgoplańskiego krajobrazu.

„Sercem" Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (NPT) jest jezioro Gopło.

Jest ono największym jeziorem Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i wraz z Kruszwicą stanowi ważny etap Szlaku Piastowskiego. Tędy przebiegał słynny szlak bursztynowy łączący Bałtyk z Imperium Rzymskim.

Tradycje osadnicze Kruszwicy sięgają epoki kamienia. Gród powstał ok. 700 lat p.n.e. W końcu X w. wzniesiono tu jednoczłonowy gród piastowski, a także ośrodek kultu - Katedrę p.w. Św. Wita. Legendy oraz historia tego regionu Kujaw są niezwykle ciekawe. Popiel, Piast, Ziemowit, Mysia Wieża i Kolegiata to nazwy, które dla wielu Polaków są symbolami związanymi z początkami naszego Państwa.

W miejscowościach położonych w granicach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia stoją dworki, pałace, wiatraki, które niestety okres świetności mają już za sobą. Jednak to co z nich pozostało nadal przyciąga naszą uwagę, wzbudza zainteresowanie, a czasem intryguje. Jedynie leciwe drzewa rosnące wokół, a których część uznana została za pomniki przyrody, są "niemym świadkiem" upływającego czasu, który na wszystkim wywiera swoje piętno.

Roślinność na obszarze NPT jest bogata i zróżnicowana. Dotychczas zinwentaryzowano ok. 770 gatunków roślin, a wśród nich halofity - czyli słonorośla czy rośliny kserotermiczne czyli ciepłolubne. Żółte łany jaskra ostrego, storczyk - kruszczyk błotny, oman wierzbolistny, ślazówka turyńgska, wełnianka, firletka poszarpana, łączeń baldaszkowaty, pełnik europejski, goryczka błotna czy grzybień biały to tylko kilka ciekawych gatunków występujących na terenie NPT.

Rok utworzenia:
Rezerwat: 1967
Park krajobrazowy: 1992
Natura 2000: 2004 

Powierzchnia:
Park: 9983ha
Rezerwat: 1882,65ha

Położenie:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, gminy: Kruszwica, Jeziora Wielkie, Piotrków Kujawski.

ŚRODKI UNIJNE 

Nadgoplański Park Tysiąclecia reprezentujący Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego na mocy Uchwały nr 49/1528/12 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwalonej 5 grudnia 2012 r. w Toruniu otrzymał dofinansowanie na realizację projekt pn. „Modernizacja bazy edukacyjno - szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech”.

Projekt ten realizowany będzie w ramach działania 2.6 „Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 i otrzyma współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość inwestycji - 340 909,18 zł.
Wartość kosztów kwalifikowanych - 332 979,18 zł.
Dofinansowanie z EFRR - 233 085,42 zł.

Nadgoplański Park Tysiąclecia reprezentujący Samorząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego na mocy Uchwały nr 50/1578/12 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwalonych dnia 12 grudnia 2012 r. w Toruniu uzyskał dofinansowanie na realizację projektów pn. „Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech”.

Projekt ten realizowany będzie w ramach działania 6.1 „Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 i otrzyma współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość inwestycji - 213 365,00 zł.
Wartość kosztów kwalifikowanych - 207 265,00 zł.
Dofinansowanie z EFRR - 124 359,00 zł.