Nadgoplański Park Tysiąclecia zaprasza na spotkanie autorskie z red. Krystyną Lewicką-Ritter dziennikarką, regionalistką, autorką książki pt: „W Kujawsko-Pomorskiem – z Oskarem Kolbergiem pod rękę”. Spotkanie odbędzie się 18 maja o godz. 13:30 w siedzibie Parku. Spotkanie objęte jest patronatem Elżbiety Piniewskiej – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Nadgoplański Park Tysiąclecia zaprasza wszystkich pasjonatów wędrówek do zabawy w questing. Questing jest rodzajem gry terenowej z wątkiem edukacyjnym. Uczestnicy zabawy podążają szlakiem wytyczonym przez wskazówki oraz rozwiązują zagadki i zadania umieszczone na karcie questu.

Quest pełni funkcje edukacyjne, poznawcze, integracyjne, rekreacyjne i rozrywkowe. Jest ciekawą metodą promocji regionu i miejsc cennych pod względem przyrodniczym oraz historycznym. 

Karty dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania (pdf).

Quest "Myszy Harcują" czas trwania ok. 30 minut. 

Quest "Na tropie Goplan" czas trwania ok. 1 godziny.

Wypełnioną kartę questa należy dostarczyć do siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia , a Ty za udział w zabawie otrzymasz „parkowy” upominek.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Myszy Harcują4735 kB
Na tropie Goplan2665 kB

Nadgoplański Park Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy serdecznie wszystkich zaprasza do udziału w Nocy Muzeów organizowanej we współpracy z PTTK Oddział Nadgoplański!

W sobotę 13 maja od godziny 18:00 do 22:00 odbędzie się Noc Muzeów, w trakcie której można bezpłatnie zwiedzić ekspozycję historyczną w siedzibie Parku przy ul. Popiela 3, Mysią Wieżę oraz Kolegiatę! 

Dodatkowo zachęcamy do udziału w mini zabawie!

  1. Pobierz i wydrukuj broszurkę (załącznik na dole lub link), link: Broszura do pobrania
  2. W każdym z miejsc, które odwiedzisz poproś o pieczątkę potwierdzającą zwiedzanie. Prosimy Kolegiatę oraz Mysią Wieżę zwiedzić najpóźniej do 21:30, aby zdążyć odebrać upominek w Parku.
  3. Po zebraniu trzech pieczątek w siedzibie Parku czeka do odbioru skromna nagroda.

Co to jest Noc Muzeów? 

Noc Muzeów to wydarzenie, które polega na udostępnianiu galerii, muzeów oraz instytucji kultury w godzinach nocnych. Wstęp na wydarzenia organizowane podczas imprezy jest bezpłatny. Pierwsza Noc Muzeów w Polsce odbyła się w 2003 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a każdego roku ilość instytucji, które brały udział się zwiększała. W ubiegłym roku odbyło się ponad 150 wydarzeń. 

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Broszurka do pobrania9137 kB

Nadgoplański Park Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy serdecznie wszystkich zaprasza do zwiedzania ekspozycji historycznej “U źródeł polskości”, która ponownie zostanie udostępniona dla zwiedzających w weekendy, w sezonie turystycznym (maj - sierpień).

Otwarcie nastąpi w pierwszy weekend majowy tj. 6-7 maja w godzinach 14:00-18:00 - wstęp

bezpłatny.

Ekspozycja historyczna “U źródeł polskości” mieści się w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy, a utworzona została dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym miejscu przybliżona jest historia Nadgopla oraz znajdują się liczne artefakty muzealne, pozyskane m.in. podczas wykopalisk archeologicznych. Zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania, z przystosowaniem, do każdej grupy wiekowej. W ekspozycji znajdują się również wirtualna przebieralnia oraz komiks o Popielu z myślą o najmłodszych.

Zaczęła się wiosna, praca na polach rwie, ptaki śpiewają, motyle latają, a w oddali widać dym!
Niestety co roku w okresie wiosennym dochodzi do licznych pożarów, spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” (art. 124), a „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwar - podlega karze aresztu albo grzywny” (art. 131).
Ponadto w ustawie o lasach czytamy, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych" (art. 30).
Pamiętajcie, że za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje, zgodnie z kodeksem wykroczeń: „kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł (art. 82). A kodeks karny mówi, że „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia” (art. 163).
W świadomości wielu ludzi funkcjonuje pogląd, że wypalanie traw na wiosnę jest dobre, że dzięki temu pozbywamy się suchej i niechcianej martwej roślinności, nawożona jest gleba, a młode rośliny mają miejsce do wzrostu.
Oczywiście jest to nieprawda.
W rzeczywistości gleba po wypaleniu ubożeje. Naukowcy od lat informują, że takie zabiegi powodują spadek liczebności bakterii w glebie, niszczone są mikroorganizmy oraz wierzchnia warstwa próchnicy. Gleba staje się jałowa, a na powrót do stanu sprzed pożaru potrzebuje kilku lat.
W pożarach giną ogromne ilości zwierząt, bezkręgowce, pożyteczne owady zapylające, większe ssaki oraz ptaki. I to właśnie u tych ostatnich pożary zbierają największe żniwo. Ptaki, które zakładają gniazda na ziemi, w krzewach oraz w trzcinowiskach, w chwili wybuchu pożaru nie zabiorą gniazda i jaj pod pachę, aby uciec. One i ich pisklęta giną!
Szczególnie przestrzegamy rolników, przed wypalaniem traw i nieużytków. Proceder ten może doprowadzić do cofnięcia dopłat wypłacanych przez ARiMR. Pamiętajmy, że od wejścia Polski do UE rolnicy mogą uzyskać dopłaty bezpośrednie do gruntów, jednym z warunków otrzymania tych dopłat jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze.
Jak czytamy na stronie gov.pl „ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.”
Więc, czy wypalanie traw i nieużytków dla rolników jest opłacalne?
Szczerze w to wątpimy!
Na koniec apelujemy do wszystkich o zdrowy rozsądek, pamiętajcie, że każdy pożar zagraża życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt.
Zdjęcie tegoroczne wykonane w Ostrówku.

Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy zaprasza na piąte spotkanie z cyklu “Spotkanie z podróżnikiem”, które odbędzie się 15 kwietnia (sobota) o godz. 15:00 w siedzibie Parku przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy.  

Temat prelekcji to "Cuba perła Karaibów, misjonarze i Fidel Castro wiecznie żywy". 

O Kubie opowie Pani Ilona Dybicz – pasjonatka podróży, która odwiedziła już 21 krajów. Zawodowo dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy oraz radna Rady Miejskiej w Kruszwicy, sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prezes Stowarzyszenia KRUSZA. 

Prośba do wszystkich, aby na spotkanie przynieść drobne przybory szkolne dla misji Pallotynów na Cuba  np. kredki, pisaki, zeszyty, piórnik, farbki, wycinanki, bloki itp. 

W związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kobylniki-Kruszwica" informujemy, że zaplanowano zamknięcie mostu w Kruszwicy od 31.03.2023 r. na ok. 4 miesiące. Informacja dot. objazdów dostępna jest na stronie: https://www.gminakruszwica.pl/news/przebudowa-mostu-w-kruszwicy-planowane-utrudnienia-w-ruchu?fbclid=IwAR1FSmI0O1JYyX9aoj4T8M5Lg1GhGD4__RrwKxZa2w7MR_qTKlkiPbioP3Y

21 marca w ramach ogłoszonego “Tygodnia dla Gopła” - inicjatywy mającej na celu uświadomienie, że sprawa czystości brzegów jeziora Gopło jest wspólną sprawą mieszkańców, Nadgoplański Park Tysiąclecia wraz z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach, PTTK Oddział Nadgoplański oraz funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej uporządkowali brzegi jeziora na Półwyspie Rzępowskim oraz terenach w okolicy parkingu przy Mysiej Wieży.

Podczas akcji zebrano 17 worków śmieci. Uczestnicy wysłuchali również prelekcji o walorach Nadgopla i dlaczego warto je chronić, a na zakończenie w ramach podziękowania zorganizowane zostało ognisko.  

Link do galerii zdjęć

fot. D. Sajbor

17 marca Strażnicy Parku wraz ze Specjalistą ds. Edukacji rozmieścili na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia budki lęgowe dla ptaków. Budki zostały wykonane przez uczniów szkół podstawowych, którzy brali udział w konkursie “Każdy stworek chce swój domek”, który polegał na wykonaniu budki lęgowej dla ptaków zgodnie z wytycznymi, aby było możliwe wykorzystanie ich w przyrodzie. Budki lęgowe typu A1 oraz A dla tzw. “drobnicy” zostały umieszczone przy siedzibie Parku w Kruszwicy, z uwagi na dużą liczbę ptaków m.in. bogatek, modraszek, muchołówek oraz mazurków, a budki przeznaczone dla większych ptaków zostały rozmieszczone na Półwyspie Potrzymiech

fot. Dorota Sajbor

W dniu 18 marca 2023 r. w naszej siedzibie odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkanie z Podróżnikiem”.
Tym razem Kruszwicę odwiedzili ks. prof. Piotr Roszak i Mirosława Buczyńska, popularyzatorzy Camino de Santiago w Polsce. Goście wygłosili dwuczęściowy wykład pod tytułem „Camino de Santiago – tradycja, duchowość a współczesny fenomen pielgrzymowania”.
Ks. prof. Piotr Roszak przybliżył słuchaczom historię i przebieg szlaku do Santiago de Compostela, którym nieprzerwanie od 1200 lat idą pielgrzymi z całej Europy i świata; przybliżył symbolikę muszli jakubowej, opowiedział historię grobu i sanktuarium św. Jakuba.
Pani Mirosława Buczyńska opowiedziała o swojej pielgrzymce do Santiago de Compostela, którą odbyła kilka lat temu tzw. Drogą Francuską. Przeszła pieszo około 800 km idąc 4 tygodnie. Podczas swojej prezentacji pokazała zebranym wiele ciekawych zdjęć opowiadając o szlaku, jego oznakowaniu, miejscach noclegowych; opisywała napotkanych pielgrzymów, ich wędrówkę i motywacje; wspominała najciekawsze wydarzenia z pielgrzymki.
Po prelekcji goście z Torunia obejrzeli ekspozycję historyczną "U źródeł polskości".
fot. J. Waszak

Jednym z głównych zadań parku krajobrazowego jest prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych. Każdego roku kilka tysięcy osób bierze udział w edukacji ekologicznej w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, a tematyka zajęć obejmuje szereg tematów związanych z ochroną przyrody oraz florą i fauną.  

Zbliżająca się wiosna jest doskonałym czasem na zgłębianie tajemnic świata owadów. Jest to najbardziej zróżnicowana gatunkowo gromada zwierząt na świcie, a co za tym idzie skrywa wiele ciekawostek, które niejednego pasjonata przyrody wprowadzają w zdumienie!  

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy poznali uproszczony schemat budowy ciała owada oraz dowiedzieli się m.in., że:  

  • Największe budowle w świecie owadów budują terminy, mogą one mieć nawet 12 metrów wysokości.  
  • Niektóre gatunki mrówek porywają larwy innych gatunków mrówek, aby uczynić z nich niewolnice, a ich zadaniem jest m.in. budowanie schronienia.  
  • Istnieje 120 000 gatunków much.  
  • Mrówki śpią kilka minut dziennie.  

W najbliższą sobotę tj. 18.03.2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy odbędzie się kolejne „Spotkanie z podróżnikiem”. Tym razem gościć będziemy Panią Mirosławę Buczyńską oraz ks. prof. Piotra Roszaka. 

Temat spotkania: "Camino de Santiago - tradycja, duchowość, a współczesny fenomen pielgrzymowania" 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!  

W najbliższą sobotę tj. 25.02.2023 r. o godz. 15:00 w naszej siedzibie odbędzie się kolejne „Spotkanie z podróżnikiem”. Tym razem pasjonat rowerowych podróży Pan Bernard Milewski z Płocka opowie o wyprawie przez Skandynawię. Podróż odbyta w 2014 roku, trwała 66 dni, trasa 6150 km na 41 letnim rowerze.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Każdego roku 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, jest to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Obchodzony jest od 1997 roku w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., którego sygnatariuszami są 172 państwa.

Tegoroczna akcja organizowana jest pod hasłem „Już czas na przywrócenie mokradeł”.

Co to są mokradła?

Mokradła to obszar, na którym poziom wody jest bliski poziomowi gruntu, co powoduje, że rośliny są częściowo przykryte wodą. Przeważnie znajdują się w obniżeniach terenu, w dolinach rzek oraz rynnach polodowcowych. Za mokradła uważa się obszary wodno-błotne, bagna, torfowiska, strefy przybrzeżne jezior, starorzecza, podmokłe wrzosowiska, lasy namorzynowe oraz siedliska lądowe okresowo zalewane. 

Ogromne połacie mokradeł pokrywały kiedyś całą Europę, jednakże w wyniku naszej działalności i przekształcania środowiska na nasze potrzeby, mokradła zostały osuszone, a następnie przekształcone na pastwiska, łąki i pola uprawne. Obecnie na terenie Polski znajduje się ok. 43 tys. km2 mokradeł z czego 12 tys. km2 to torfowiska. 

Po co chroni się mokradła?

Mokradła odpowiadają za retencję wody, czyli gromadzenia zasobów wody i przetrzymywania jej przez dłuższy czas w środowisku. Niby nic takiego, ale jak sobie uświadomimy, że Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody pitnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Europie (za nami znajduje się jedynie Malta i Belgia) to magazynowanie wody w przyrodzie staje się niezwykle ważne. W Polsce na jedną osobę przypada ok. 1580 m3 wody na rok, tyle co na jednego mieszkańca Egiptu, państwa uważanego za państwo pustynne. 

Jak czytamy na stronie bagnasadobre.pl „(…) zdolności retencyjne naszych nielicznych, pozostałych mokradeł są tak wielkie, że gdybyśmy uwolnili zgromadzoną w nich wodę, na całym obszarze Polski powstałoby rozlewisko o głębokości 11 cm”. Ponadto mokradła, a w szczególności torfowiska magazynują 1/3 rocznych opadów, z czego 5% magazynowanej wody bierze udział w dalszym obiegu, a pozostałe 95% wiąże się z torfem. 

Tak więc mokradła, to ogromny magazyn wody – zielona gąbka, która wchłania wodę, którą następnie stopniowo uwalnia do środowiska, w okresie suszy.  

Należy pamiętać, że mokradła odpowiadają za oczyszczenie wody oraz zmniejszają efekt cieplarniany. Mokradła są swoistymi biofiltrami, które oczyszczają wodę z metali ciężkich oraz ograniczają dopływ pierwiastków biogennych do wód powierzchniowych (szczególnie azotu i fosforu), a tym samym ograniczają procesy eutrofizacji. Rośliny rosnące na mokradłach asymilują węgiel, który następnie jest unieruchomiony, składowany m.in. w złożach torfu.  

Ponadto mokradła są środowiskiem życia ogromnej ilości gatunków roślin i zwierząt. To na mokradłach można spotkać rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Gatunków Zwierząt oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Gatunków Roślin. 

Więcej informacji dot. Światowego Dnia Mokradeł znajdziecie na:

https://www.gov.pl/web/gdos/swiatowy-dzien-mokradel-2022

Nadgoplański Park Tysiąclecia wraz z PTTK O/Kruszwica oraz Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Kruszwicy rozpoczyna projekt pt. "Spotkanie z podróżnikiem".
W okresie jesienno-zimowym będziemy zapraszać pasjonatów podróżowania po kraju i świecie w różnych formach (tradycyjnie, rowerami itd.), którzy podzielą się wrażeniami wzbogacając swój przekaz zdjęciami i filmami.
Na początek zaprosiliśmy p. Jadwigę Jelinek - kulturoznawcę, długoletnią dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Żninie, twórcę klubu podróżnika przy w/w bibliotece, która wraz z mężem Bogdanem zwiedziła 40 krajów, a na spotkanie wybrała opowieść o Kolumbii. Następnie wystąpi członek Kruszwickiej Grupy Rowerowej p. Tadeusz Wiącek - pasjonat przyrody, który rowerem dotarł do Santiago de Compostela (Hiszpania).
ZAPRASZAMY do naszej siedziby przy ul. Popiela 3.
 
Nadgoplański Park Tysiąclecia wraz z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu oraz z Gabinetem Weterynaryjnym Wiesław Borkowski zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych z powiatu inowrocławskiego - "Przemocy wobec zwierząt? - Mówimy NIE!".
- ochrona praw zwierząt- tych domowych oraz żyjących na wolności w przyrodzie,
- sposób pomagania zwierzętom w ramach wspólnych działań realizowanych przez Organizatorów konkursu,
- realizacja zadań lekarza weterynarii wspólnie z działaniami Policji.
Prace konkursowe należy składać od 08.11.2022 r. do 25.11.2022 r. (do godziny 15:00) w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław.
Regulamin znajduje się pod linkiem -> Regulamin
Życzymy wszystkim powodzenia i pamiętajmy - zwierzęta to nasi mniejsi bracia, nie krzywdźmy ich!! 
 
Pomóż Nam posprzątać Park edycja II!
 
Wiosna coraz bliżej, każdy robi porządki, więc i my postanowiliśmy ponownie zorganizować wiosenne sprzątanie!
 
Zapraszamy Was do akcji - Pomóż Nam posprzątać Park. 
Na czym ona polega?
- Posprzątaj teren Parku, może to być symboliczne zebranie śmieci na spacerze lub większa akcja.
- Przy większej ilości odpadów (min. 2 worki) zadzwoń do Nas (52 351 54 15 lub 601 680 900), a my odstawimy je za ciebie.
- Zrób zdjęcie, tak aby można było stwierdzić, że jest to miejsce w Parku. 
- Prześlij zdjęcie w wiadomości prywatnej na fb, mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w komentarzu pod postem na fb.
- Zdjęcia umieszczone będą w poście na fb oraz na naszej stronie internetowej (wysłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację).
- Każdy uczestnik, który prześle zdjęcia dostanie upominek.
 
Akcja trwa przez całą wiosnę od 20 marca do 20 czerwca! 
 
Regulamin akcji dostępny pod linkiem -> https://drive.google.com/file/d/1AgZNCs8PBSELO7oXWAq4hmWiDGHONBZH/view?usp=sharing
 

11 września 2021 roku u stóp Mysiej Wieży równocześnie z Europejskimi Dniami Dziedzictwa odbyła się impreza promująca projekt RPO WK-P na lata 2014-2020 pn. „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo – historycznej” realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy. Z tej okazji odbył się szereg atrakcji dla mieszkańców regionu. W nowo-powstałej siedzibie Parku odbyły się prelekcje o historii i przyrodzie Nadgopla, a teren wokół siedziby zdobiły zdjęcia przedstawiające nadgoplańską przyrodę oraz etapy modernizacji i rozbudowy siedziby. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych, na których to rysowali pióra oraz wysłuchali pogadanki o ptakach występujących na terenie Parku. Miłośnicy ptaków drapieżnych mieli możliwość odwiedzenia sokolnika, u którego można było podziwiać m.in. płomykówkę oraz sokoły. Chętne osoby mogły skorzystać z możliwości strzelania z łuku, podczas warsztatów łuczniczych, a dla fanów rękodzieła czekały warsztaty wikliniarskie oraz garncarskie. Całość uwiecznił występ zespołu muzyki dawnej z MDK z Inowrocławia.

Link do galerii zdjęć

Nadgoplański Park Tysiąclecia serdecznie zaprasza na imprezę promująca projekt RPO-WK-P na lata 2014-2020 pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo - historycznej".

Wydarzenie odbędzie się 11 września 2021 r. u stóp Mysiej Wieży, przy nowej siedzibie Parku, przy ul. Popiela 3. Podczas wydarzenia odbywać się będą m.in. warsztaty przyrodnicze, garncarskie oraz wikliniarskie. Przeprowadzone zostaną prelekcje nt. historii oraz przyrody Nadgopla. Całe wydarzenie dopełni koncert muzyki dawnej. 

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Link do plakatu

18 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, przy ul. Popiela 3. Inwestycja nie byłaby możliwa bez dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków własnych województwa.

W nowopowstałym obiekcie znajduje się nowoczesna sala edukacyjna oraz ekspozycja przyrodniczo – historyczna „U źródeł polskości”. Pomoże to w doskonaleniu i podnoszeniu poziomu edukacji ekologicznej.

Siedziba powstała w starym „Pałacyku”, u stop Mysiej Wieży. Dawniej znajdowała się tutaj stacja terenowa PAN Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu oraz wystawa historyczna. To właśnie z tej wystawy eksponaty zostały na nowo pokazane turystom oraz uczniom.

Cieszymy się, że możemy Was już powitać w nowym miejscu :)

fot. M. Maruszak