Od wielu lat właściciele gospodarstw rolnych oraz rybackich zmagają się z problemem szkód wyrządzonych przez ptaki wolnożyjące m.in. gęsi, żurawie, łabędzie. Niestety do tej pory nie było możliwości otrzymania rekompensaty ze Skarbu Państwa. Sytuacja ta może ulec zmianie. Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie Ustawy o ochronie przyrody. Zmiana ma polegać na dodaniu do art. 126 ust. 1 pięciu kolejnych gatunków ptaków chronionych, za które przysługiwać będzie rekompensata za wyrządzone przez nie szkody. Na liście mają się znaleźć: 

- Kormorany,

- Żurawie,

- Dzikie gęsi, 

- Łabędzie,

- Krukowate. 

Poniżej stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie szkód wyrządzanych przez ptaki oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody: 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-420-2021/$file/9-020-420-2021.pdf

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy: 

https://drive.google.com/file/d/1oEmphLPUQ1M-q1sl3vqyN5U1nDjCUUHk/view?usp=sharing