Już w najbliższy piątek 20 października odbędzie się Dzień Krajobrazu przy siedzibie Parku! Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przygotowaliśmy szereg atrakcji! 
Odbędą się m.in.:
- warsztaty plastyczne,
- darmowe rejsy Rusałką,
- zwiedzanie z przewodnikiem PTTK,
- darmowe wejście na Mysią Wieżę,
- spacer krajobrazowy,
- konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci i młodzieży w wieku 14+!
- maskotki Zielonej Drużyny - ponownie zagoszczą u Nas żabka, żółwik i sówka!
- chętne osoby będą mogły otrzymać sadzonkę daglezji, 
- warsztaty kulinarne przygotowane przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi.
Serdecznie zapraszamy!
Zagadnienia, które obejmować będzie konkurs wiedzy o krajobrazie:
- Szeroko rozumiane pojęcie krajobrazu, definicja według Kondrackiego, Richlinga oraz Armanda;
- Cechy krajobrazu;
- Typy krajobrazu;
- Szeroko rozumiane zagadnienia dot. zagrożenia krajobrazu;
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem ochrony krajobrazu;
- Nadgoplański Park Tysiąclecia i inne parki województwa kujawsko - pomorskiego.
Wszystkie zagadnienia będą poruszone na spacerze krajobrazowym poprzedzającym konkurs!
Regulamin konkursu oraz zgody do pobrania poniżej!