Zarządzeniem Dyrektora Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia ustala się piątek 10 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Parku, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.